Enhedslisten genopliver billige boliger

24/04/2012 10:27

Københavns Kommune

Danmark har fået en ny regering, og derfor er det på tide at genoptage arbejdet med Ritt Bjerregaards billige boliger. Det mener Enhedslisten, der nu vil forpligte overborgmester Frank Jensen (S) på sin forgængers planer.

5000 billige boliger til 5000 kroner om måneden. Det var Ritt Bjerregaards ambitiøse målsætning for København i sidste valgperiode. Planerne måtte imidlertid skrinlægges, da den forhenværende regering ikke ville ændre plan- og boliglovgivningen.

Nu vil Enhedslisten tage sagen op igen:

- Det er stadig svært for lavindkomstgrupper at få råd til en bolig i København. Selvom priserne er faldet de sidste år, så ligger de stadig markant over priserne i
resten af landet og udgør et bolværk om hovedstaden. Derfor skal vi genoptage arbejdet med at få bygget de 5000 billige boliger, siger Enhedslistens medlem af
Borgerrepræsentationen Morten Kabell.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man i dag læse, at arbejdet med de billige boliger ikke er opgivet. Men det har vist sig svært at realisere fordi den forhenværende regering ikke ville ændre fire punkter i lovgivningen. Og det er netop de fire punkter, som Enhedslisten nu vil have Frank Jensen til at få ændret:

- Den tidligere regering gjorde alt, hvad den kunne for at modarbejde københavnerne og den politik vi gerne ville føre fra Rådhuset. Det forventer vi ikke, at den nye regering vil gøre. Derfor er det oplagt, at overborgmesteren tager sagen op igen, siger Morten Kabell.

Forslaget behandles i Borgerrepræsentationen 26. april.

Københavns Kommune har opfordret til, at lovgivningen på boligområdet og kommunernes ret til selvbestemmelse laves om, så danske kommuner får mulighed for at føre en mere aktiv boligpolitik. Enhedslisten foreslår derfor nu at ændre bolig- og
planlovgivningen, så det bliver muligt for Københavns Kommune, at

a) bygge familieboliger og andre boligformer selv,
b) sælge kommunale grunde til priser, som giver private og almene bygherrer
mulighed for at bygge billige boliger,
c) bestemme, at der i et givent område skal bygges billige boliger,
d) kræve af private bygherrer, at en vis andel af lejlighederne i et nybyggeri skal
være billige boliger.

Mest Læste

Annonce