København bekæmper overledighed

24/04/2012 10:42

Københavns Kommune

Alle partier på Københavns Rådhus skrev i går aftes under på en ’Beskæftigelsesaftale 2012’, der skal bekæmpe hovedstadens overledighed for to grupper – ufaglærte, akademikere og de mest udsatte ledige.

Selv om København nu er den kommune i Danmark, der sammenlagt har færrest på offentlig for-sørgelse, så slås hovedstaden med en overledighed for ufaglærte og akademikere. Under krisen er situationen blevet forværret og ud over de ufaglærte og akademikerne er også de mest udsatte bor-gere ramt hårdt af ledighed. Det forsøger partierne nu at ændre på med en tidlig og mere intensiv jobindsats. I det mest vidtgående af de 17 initiativer skal ledige kontanthjælpsmodtagere til første samtale i jobcentret samme uge, som de melder sig ledig. Ifølge loven må der gå op til tre måneder.

Socialdemokraternes Susan Hedlund er glad for aftalens fokus på opkvalificering og uddannelse.

”I en situation, hvor der er meget få job til ufaglærte fremover, så er det utroligt vigtigt at denne gruppe bliver opkvalificeret. Det gør vi noget ved i denne aftale. Jeg vil fremhæve jobrotation, som jeg håber også bliver fremmet i 3-partsforhandlingerne, som et rigtig godt initiativ i aftalen, siger Susan Hedlund.

Beskæftigelsesborgmester, Anna Mee Allerslev (R) fortsætter:

”Det er utroligt vigtigt både for den ledige og for samfundet, at akademikere og ufaglærte kommer hurtigt og meningsfuldt i job – og ikke ender i langtidsledighed. Derfor er jeg glad for, at hele Rådhuset kan samles om den ny jobpakke, så vi står sammen om at løse Københavns særlige problem med for mange ledige. Det handler om job nu og her, og det handler om at opkvalificere arbejdsstyrken, som vi har brug for i fremtidens Danmark”, siger Anna Mee Allerslev.

7,8 procent af Københavns akademikere går ledige, mens det kun er 5,2 procent på landsplan.
Og 10,5 procent af hovedstadens ufaglærte går ledige, mens det kun er 9,1 procent på landsplan.

Hovedårsagen er, at København som hovedstad har særlige udfordringer og desuden har særligt mange borgere i netop de to grupper. Men problemet er der, og det skal løses nu, mener partierne på Rådhuset. Udover, at det har stor betydning for den enkelte ledige, har det også store samfunds-mæssige konsekvenser, hvis ikke København får flere ledige i job nu - om få år er der både hårdt brug for akademikere og for faglært arbejdskraft. Derfor handler mange af jobpakkens initiativer om at give de ledige en hurtigere og mere intensiv indsats, der både omfatter uddannelse, særlige jobforløb og nytteaktivering.

Også SF er tilfredse med aftalen.

”Denne aftale hjælper de dårligst stillede videre i livet og forhåbentligt på længere sig tilbage på arbejdsmarkedet. Vi skaber nu et tæt samarbejde mellem forvaltningerne, så ingen falder ned mel-lem stolene,” siger Neil Bloem

De konservative hæfter sig ved, at aftalen fremrykker den lediges kontakt med jobcenteret til første ledighedsdag, og er ordføreren er begejstret for, at Rådhuset nu sikrer de ledige straksaktivering allerede efter en uges ledighed.

”På den måde kan vi forbedre arbejdsstyrken i nedgangstider, siger Jakob Næsager.

Der er lige nu 17 initiativer i pakken. I tre kategorier – ufaglærte og akademikerne skal hjælpes tidligt. For de ufaglærte er fokus på opkvalificering, mens det for akademikerne handler om at finde det rigtige job hurtigere. For de mest udsatte ledige er det målet at give alle en individuel og helhedsorienteret indsats i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Af initiativer kan nævnes øget brug af jobrotation, modulopbyggede uddannelsesforløb, tidligere samtaler og aktivering, sundhedsfremmende tilbud til udsatte ledige og øget fokus på international jobsøgning, når det kommer til akademikerne.

Enhedslisten står uden for den del af aftalen, der handler om straksaktivering, men Signe Færch glæder sig over resten af aftalen.

”Med aftalen sætte vi skub på uddannelsstilbud til de ledige, og det er den helt rigtige vej at gå,” siger Signe Færch.

Pakken koster i alt 150 mio. kr. om året – nogle af pengene ønsker et samlet beskæftigelsesudvalg at hente hjem til budgetforhandlingerne i september, mens andre af de nye indsatser allerede er fi-nansieret.
 

Mest Læste

Annonce