København udliciterer rengøringen – personalet går ned i løn

24/08/2012 12:11

Københavns Kommune

20 kroner mindre i timen. Det kan blive resultatet for rengøringspersonalet efter et stort flertal i Borgerrepræsentationen torsdag besluttede at udlicitere rengøringen. Enhedslisten er skuffet over beslutningen, der blev truffet bag lukkede døre:

- Det er en hån mod nogle af de lavest lønnede i vores samfund. Dem der står op tidligere end alle andre for at få det hele til at hænge sammen. De har gennem mange år tilkæmpet sig nogle lidt bedre arbejdsforhold i kommunen. Og dem tager man nu fra dem for at spare nogen penge på budgettet. Det er uanstændigt, siger Enhedslistens ordfører på området Allan Ahmad.

Også SF og Socialdemokraterne stemte for udliciteringen, der vil give Københavns Kommune en årlig besparelse på 19 millioner kroner. Dermed løber partierne fra den såkaldte LO aftale, som de indgik med Enhedslisten og de faglige organisationer før valget.

- Det undrer mig rigtig meget at også de røde partier vil være med til at udlicitere og tage penge fra de lavest lønnede. Det er stik imod det vi sammen gik til valg på for tre år siden, siger Allan Ahmad.

Yderligere oplysninger: Allan Ahmad: 24 69 28 54

Fakta: Københavns Kommune udliciterer til firmaet Alliance A/S, der får 14 milioner kroner årligt fra kommunen. Fra foråret 2013 overgår de ansatte til en ny overenskomst, der betyder op til 14 kroner mindre i timen i grundløn. Dertil kommer et lavere aften- og nattillæg på op til 12 kroner i timen. Yderligere er der lavere anciennitetstillæg, lavere pension, lavere opsigelsesvarsler, kortere barsel og dårligere vilkår ved sygdom og barns sygdom.

Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne indgik før valget i 2009 en aftale, hvori det bl.a. hedder:

”Der er enighed om, at udlicitering skal være undtagelsen og ikke reglen, og at opgavevaretagelse inden for kommunale rammer skal prioriteres højere. Ligeledes er der enighed om, at det principielt er uhensigtsmæssigt, at regeringen i forbindelse med kommuneaftalerne forsøger at fastlægge faste udliciterings- og udbudsgrader.

Når nye opgaver udbydes, skal disse indeholde krav om, at arbejdet udføres i henhold til gældende regler og overenskomster på arbejdsmarkedet og i henhold til gældende lov. Udlicitering skal ikke være en genvej til at forringe løn– og arbejdsvilkår”

Mest Læste

Annonce