Signe Goldmann forlader SF

18/06/2012 12:59

Københavns Kommune

Signe Goldmann har i dag meddelt, at hun udtræder af SF i Københavns Borgerrepræsentation og fortsætter som løsgænger.

- Jeg forlader SF fordi partiet har skiftet holdning og accepteret, at der kan bygges et væsentligt større forbrændingsanlæg på Amager, end det der tidligere har været partiets og Københavns Kommunes politik. Det nye forbrændingsanlæg er den største miljøpolitiske beslutning, vi står overfor i denne valgperiode. En beslutning, der rækker 30-40 år ud i fremtiden, og i høj grad vil være afgørende for om vi fremover skal satse meget mere massivt på genanvendelse af affaldet, eller vi fortsat primært skal brænde det af. Det er med stort vemod jeg forlader partiet efter 25 år. Men som tingene har udviklet kan jeg ikke længere se, hvordan jeg kan være en del af partiet, hvis jeg fortsat skal være tro overfor mine idealer og bevare min personlige og politiske integritet, siger Signe Goldman, der derudover henviser til sin skriftlige begrundelse.

Signe Goldmann har repræsenteret SF på Københavns Rådhus siden 2006 og understreger, at beslutningen alene skyldes uenigheden om Amagerforbrændingen, hvor hun tidligere har repræsenteret Københavns Kommune i bestyrelsen.

Signe Goldmann oplyser, at hun ikke er på vej over i et andet parti, fortsat føler sig som SF’er og ønsker det bedste for partiet fremover.

Mest Læste

Annonce