Succes med at bringe folkeskolen og foreningsliv sammen

Velfærd

08/8/16 9:38

Nick Allentoft

Mere end 24.000 københavnske skoleelever har det sidste halvandet år deltaget i forløb, hvor foreninger kommer ud på skolerne og underviser.
På Peder Lykke Skolen har et par 2. klasser lært om vigtigheden og fremstillingen af rent vand gennem et samarbejde med Thorolf Spejderne. På Sønderbro Skole har eleverne fået øjnene op for basketball, efter idrætslærerne fik selskab af Børnebasket KBHs trænere i timerne.

I alt har 24.200 skoleelever fordelt på 1.075 klasser deltaget i 287 såkaldte samarbejdsforløb med foreninger siden 1. januar 2015. I 2014 oprettede Københavns Kommune en såkaldt samarbejdspulje, som foreningerne har kunnet søge midler fra til at lave undervisningsforløb i 2015 og 2016. Halvt inde i 2016 er puljen allerede brugt op.

Den Åbne Skole er en del af Folkeskolereformen og har til formål, at skolerne i højere grad skal åbne sig over overfor det omgivende samfund ved at samarbejde med idrætsforeninger, kulturinstitutioner, erhvervslivet og lokalsamfundet.   Fakta Københavns Kommune har i 2015 og 2016 haft en pulje på 2 mio. kr. om året til at understøtte Åben Skole-samarbejder mellem skole og forening. Siden 1. januar 2015 har samarbejdspuljen resulteret i 287 forløb mellem skoler og foreninger i Københavns Kommune. I alt har 24.200 skoleelever fordelt på 1.075 klasser deltaget i et forløb. 64 forskellige foreninger har gennemgået et samarbejdsforløb med skoler i kommunen. I marts 2016 har 15 foreninger og 21 skoler, der har modtaget bevillinger fra puljen, deltaget i en undersøgelse:  
  • 80 procent vurderer samarbejdet som værende ”meget godt”, og 20 procent vurderer det til ”godt”.
  • 67 procent af foreningerne har oplevet en stigning i medlemstallet efter forløbet.
  • Skolerne mener især, forløbet har bidraget til elevernes individuelle læring, mens foreningerne især oplever en øget synlighed for potentielle nye medlemmer.
 

Annonce