Værter skal få nye københavnere til at blande sig i byen

30/06/2011 16:42

Københavns Kommune

Efter sommerferien starter et nyt værtsprojekt, der skal hjælpe udlændinge med at falde til i Danmark. Allerede nu kan du melde dig som vært.

150 nye københavnere skal matches med 150 frivillige værter. De nyankomne udlændinge vil gen-nem værtsprogrammet få tilknyttet en vært, der skal hjælpe med praktiske ting, svare på spørgsmål og hjælpe med de danske gloser.

”Vi vil gerne gå skridtet videre i vores inklusionsindsats,” fortæller beskæftigelses- og integrations-borgmester Anna Mee Allerslev (R), der står bag initiativet, ”og vi håber, at mange københavnere vil tage imod den her chance for at blande sig i byen og åbne deres netværk for andre.”

Mange nytilkomne udlændinge har et meget begrænset socialt netværk og har svært ved at orientere sig i byen og dens servicetilbud. Mangelfulde sprogkundskaber og viden om byen kan gøre det svært at få adgang til arbejdsmarked, uddannelse og foreningsliv. Undersøgelser viser samtidig, at den største årsag til at udenlandske arbejdstagere og deres familier rejser hjem igen er, at familierne har svært ved at falde til, fordi det er svært at opnå kontakt til danske familier.

Blandet målgruppe
Målgruppen for værtsprogrammet er både ressourcestærke og ressourcesvage indvandrere, flygtnin-ge, ægtefæller, EU-borgere etc. Jobcenter København rekrutterer de nytilkomne, som har brug for en ekstra hånd, mens Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydansker står for at finde beredvillige københavnere.

Værtsprogrammet etableres som et 2-årigt forsøgsprojekt med start efter sommerferien, men allerede nu kan frivillige værter melde sig.
Vil du være med?
Skriv til Kari Mørkøre-Yde på [email protected]
 

Mest Læste

Annonce