Færre sygedage giver bedre service

19/10/2012 14:33

Køge Kommune

Sygefraværet på børne- og ungeområdet i Køge Kommune er faldet med næsten 30 pct. siden 2009. Det kan mærkes – både for medarbejderne på den enkelte arbejdsplads og for borgerne, der får bedre kvalitet i skoler og dagtilbud.

Højt sygefravær har store omkostninger – både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Sygefravær øger udgifterne til vikarer og påvirker serviceniveauet og trivslen på arbejdspladsen. I Køge Kommune er det lykkedes at reducere sygefraværet på børne- og ungeområdet med næsten 30 pct. siden 2009.

En målrettet indsats
”Jeg er glad for at se, at det er lykkedes at nedbringe sygefraværet så markant. Resultatet viser, at en målrettet indsats betaler sig – til glæde for os alle sammen”, siger Johnna Stark (SF), formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

I 2008 lå Køge Kommune på en 7. plads på listen over danske kommuner med højeste sygefravær. For at nedbringe sygefraværet - og sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, igangsatte Køge Kommune et systematisk arbejde i hele organisationen. Målet var at nedbringe det samlede sygefravær til gennemsnitlig 6,4 pct. ved udgangen af 2011.

Ambitiøst mål for Børne- og ungeområdet
På børne- og ungeområdet var målsætningen endnu mere ambitiøs – et sygefravær på under 5 pct. Alle institutioner og dagtilbud med et sygefravær over målet, har lavet handleplaner for, hvordan sygefravær håndteres og reduceres. Børne- og Ungdomsudvalget har nøje fulgt indsatsen gennem kvartalsvis rapportering.

De seneste opgørelser viser, at målsætningen er ved at være i hus. Sygefraværet på børne- og ungeområdet er faldet fra 6,9 pct. i 2009 til 5,0 pct. efter 1. halvår 2012.

Mindre sygefravær kan mærkes
Det faldende sygefravær er noget, som kan mærkes. Køges børn og unge oplever færre vikarer, særligt i dagtilbuddene, og de ansatte skal løbe knap så stærkt for at dække hinanden ind under sygdom.

”Når det lykkes at reducere sygefraværet, så er det både en gevinst for medarbejderne på den enkelte arbejdsplads - og for eleverne, som oplever den højere tilstedeværelse. Mindre sygefravær er derfor med til at skabe bedre rammer for børn og unge i kommunens skoler og dagtilbud,” siger Johnna Stark og fortsætter:

”Og det glæder mig, at indsatsen for at nedbringe sygefraværet også har resulteret i, at udgifterne til vikarer nu i højere grad kan anvendes til at øge kvaliteten i vores skoler og dagtilbud.”

Konkret betyder faldet i sygefraværet, at kommunens service og kvalitet på børne- og ungeområdet samlet set løftes, når medarbejderne i højere grad er på arbejde frem for at ligge hjemme under dynen. Faktisk svarer den øgede tilstedeværelse til 29 ekstra fuldtidsansatte – det antal lærere, som typisk er ansat på en almindelig folkeskole med 470 elever.

Fortsat fokus på sygefravær
”Selvom sygefraværet er reduceret betydeligt, er det vigtigt, at vi fortsat arbejder målrettet for at nedbringe sygefraværet. Vi er glade for resultatet – men der er stadig plads til forbedringer. Børne- og Ungdomsudvalgets mål er, at sygefraværet skal under 5 pct.,” slutter Johnna Stark.

Fakta

  • Siden kommunalreformen i 2007 er der blevet sat fokus på at nedbringe sygefraværet i alle landets kommuner.
  • I 2010 blev der sat et tværgående mål for hele Køge Kommune om, at sygefraværet skulle nedbringes.
  • Dette viser sig ved, at sygefraværet for hele organisationen er faldet samlet set fra 6,9 % i 2009 til 5,5 % i 2011. Hermed er sygefraværet for hele Køge Kommune kommet ned på landsgennemsnittet, som også lå på 5,5 % i 2011.
  • På Børne- og Ungeområdet er sygefraværet nu nede på 5,0 %  

Mest Læste

Annonce