Foto: Mike Reuter
Foto: Mike Reuter

Køge Kommune skruer op for europæisk samarbejde

Ledelse

08/4/14 8:57

Freja Eriksen

Kommunal udvikling er ikke afgrænset af hverken kommune- eller landegrænse, tværtimod. Køge Kommune udveksler erfaringer med europæiske kommuner til stor fordel for begge parter. Det er muligt, fordi EU giver økonomisk støtte.

EU er andet end børnecheck og frihandel. EU har på kun et år støttet fem europæiske projekter, som Køge Kommune er en del af. Den samlede støtte løber op på 2,5 mio. kr. Projekternes mål er vidt forskellige, men bidrager alle til, at Køge bliver en bedre kommune for borgerne eller virksomhederne.

Til gavn for byen

Der er mange ting at overveje, når kommunen laver byplanlægning. Hvordan håndterer man bedst den store mængde affald, vi hver dag producerer? Eller hvordan bliver ens borgere gladere for deres by? Som kommune kan man altid gøre det lidt bedre, og derfor er Køge Kommune i 2014 gået med i to nye EU-støttede projekter der har fokus på byudvikling. Det ene startede i februar og fokuserer på, hvordan kultur og borgerinddragelse kan bidrage til byudviklingen. Det andet nye projekt startede i marts og har fokus på trafik og affald. I disse projekter samarbejder Køge med kommuner fra Sverige, Holland, Kroatien og Nordirland.

Integration og turisme

Andre af Køge Kommunes EU-projekter gavner borgere direkte. I 2013 startede Køge Kommune på et projekt for at forbedre integrationen af voksne udlændinge gennem sprogundervisning. Et andet projekt fra 2013 har til mål at øge turismen i Køge Kommune. Det kan nemlig være svært som middelstor kommune at konkurrere med landets største byer, selv når man har en masse historie at byde på. Det har både Køge Kommune, Visit Køge, Køge Byhistoriske Arkiv og svenske Hässleholm fundet ud af, og derfor har de forenet kræfter og er ved at lave en app særligt til turister. App’en vil udnytte vores fælles dansk/svenske historie til at tiltrække turister til vores byer. App’en skal testes d. 24. maj 2014 af ca. 60 borgere på begge sider af Sundet. Herefter forventes app’en at være helt klar til brug for både danske og internationale turister fra midten af juni.  

Europæisk tendens

For Køge Kommune er europæisk samarbejde blevet er fokusområde. Derfor ansatte kommunen i 2012 en international koordinator, Eric van Leenen, som hjælper kommunens forvaltninger, skoler, biblioteker mv. med at få ansøgt om EU-støtte. Ved at samarbejde med europæiske kommuner får Køge Kommune mulighed for at lære af andre landes erfaringer. Europæisk samarbejde er også en god måde at få mest muligt ud af kommunens ressourcer, fordi der er flere til at finansiere projekterne. Her er EU’s støtte ofte en afgørende faktor for at diverse projekter kan føres ud i livet. For at vide mere om Køges EU-støttede projekter kan du besøge Køge Kommunes hjemmeside.

 

Annonce