Køge vil integrere ’usynlige’ kvinder bedre

Velfærd

13/1/15 12:32

Suleman Haider

Køge Kommune skruer nu op for sin indsats for den gruppe af kvinder med udenlandsk baggrund, der forsørges af deres ægtefælle. Kvinderne skal integreres bedre, og det vil kommunen gøre med nogle særlige forløb, der på den lange bane hjælper dem i arbejde.

Det er ambitionen, at 110 kvinder i løbet af de kommende to år skal gennem forløbene, som Køge Kommune vil tilbyde i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan i boligområderne Hastrupparken, Søparken, Karlemoseparken og Ellemarken.

Gruppen af hjemmegående kvinder med udenlandsk baggrund er usynlige i ledighedsstatistikkerne, og generelt er det udfordrende for kommunerne at hjælpe kvinderne med at blive en del af det danske samfund. Men det er vigtigt at få kvinderne integreret, så de fx kan klare sig, hvis deres mand dør, eller hvis de bliver skilt, fortæller formanden for Køge Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Mads Andersen:

”Der er en menneskelig gevinst, og også god økonomi i, at vi bliver bedre til at få integreret de kvinder med udenlandsk baggrund, som passer hjem og børn og bliver forsørget af deres mand. Her er det stærke samarbejde imellem boligselskaber, frivillige og kommunen af afgørende betydning. Jeg forestiller mig fx at de meget engagerede ”bydelsmødre” kan være med til at formidle kontakten og bygge bro til de ægtefælleforsørgede kvinder.”

Der arbejdes i projektet med fire overordnede spor, der skal opkvalificere kvinderne til at blive en del af arbejdsstyrken:

1.    Opsøgende arbejde gennem lokal forankring i de udsatte boligområder

2.    Virksomhedsrettet indsats for at sikre lokale virksomhedsplaceringer

3.    Helhedsorienteret vejledning, der skal sikre målgruppens tro på egne evner ift. arbejdsmarkedet

4.    Forberedende virksomhedsrettet forløb og undervisning i samfundsforståelse - individuelt tilrettelagte forløb

Projektperioden løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2016. Det er puljen "Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats overfor ægtefælleforsøgede indvandrere", under styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der finansierer projektet med 1.724.00 kr. Indsatsen blev godkendt mandag af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Annonce