Nyt kursus hjælper syge med at holde fast i jobbet

Velfærd

03/12/2014 11:05

Nick Allentoft

Køge er blandt de kommuner der udbyder kursus for sygemeldte i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Kurset følges af forskere fra Aarhus Universitet og skal give ny viden om, hvordan langtidssyge bedst kan komme tilbage blandt kollegerne på arbejdet.

Langtidssyg – hvad så med mit arbejde? Mange langtidssyge mister fodfæstet på jobbet, hvis de er sygemeldt i uger eller måneder – og det vil Køge Kommune nu gøre noget ved. 

Fra foråret 2015 tilbyder kommunen et nyt kursus Lær at tackle job og sygdom – for borgere, der er på sygedagpenge. Målgruppen er borgere, der er sygemeldte, som har en kronisk sygdom og som er motiveret for at deltage på kurset.

Kurset er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning, og det bliver udbudt i 32 kommuner landet over – her i blandt Køge Kommune.  To af kommunens afdelinger, Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedsafdelingen, har indgået en partnerskabsaftale i forhold til rekruttering og afvikling af kurset, og fra politisk side er der store forventninger til kurset:

”Vi sætter ind her, fordi vi ved, at risikoen for at miste arbejdet stiger jo længere, borgeren er sygemeldt. Og står borgeren først uden arbejde i den situation, så er det ikke længere blot helbredet, der er på spil, men også borgerens økonomi,” siger formanden for Køge Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Jeppe H. Lindberg.

Formanden for kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Mads Andersen supplerer:    

”Heldigvis viser forskningen også, at vi kan nedsætte risikoen for at sygemeldte falder ud af arbejdsmarkedet, hvis vi støtter dem i at komme hurtigt på arbejde igen – i det tempo, som sygdommen tillader. Og det er lige præcis det, vores nye kursus går ud på: at hjælpe deltagerne med at fokusere på alt det, de stadig kan. Og med at få afklaret, hvilke forhindringer, der måtte være for at komme tilbage til kollegerne – så de forhindringer kan blive ryddet af vejen,” siger han.

Det er ikke kun samarbejde på tværs af forvaltninger, der gør kurset ”Lær at tackle job og sygdom” til noget særligt. Det gælder også underviserne, som skal findes blandt frivillige, der selv har prøvet at forene job og langvarig sygdom. Kursets formål er nemlig at give hjælp til selvhjælp, og derfor giver det god mening, at deltagerne møder rollemodeller i stedet for fagpersoner på kurset. Alle undervisere gennemgår et kursus, så de kan lære fra sig om bl.a. kognitive teknikker, sund kost, arbejdsidentitet og kommunikation. Netop kommunikation er særlig vigtig for langtidssyge - det betyder en verden til forskel, når den sygemeldte kan give arbejdspladsen forståelse for sine muligheder og begrænsninger.

Kurserne ”Lær at tackle” bygger på et veldokumenteret og gennemprøvet koncept både i Danmark og i lande som bl.a. USA og England, men da ”Lær at tackle job og sygdom” er et nyt kursus, vil dette blive fulgt tæt af Komiteen for Sundhedsoplysning og forskere fra Aarhus Universitet i form af en effektevaluering.

De endelige resultater af effektevalueringen forventes at være klar i 2016.

Og så vil det vise sig, om Køge Kommune er med til at vise vejen, når det handler om at forbedre sygemeldtes evne til at håndtere udfordringerne i dagligdagen med job og sygdom. 

 

Fakta:

·         ”Lær at tackle job og sygdom” er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL.

·         Kurset udbydes i 32 kommuner over hele landet til foråret – her i blandt Køge.

·         Kurset er for borgere, der har en kronisk sygdom og været sygemeldt i op til 22 uger fra job, flexjob eller ledighed.

·         Kurset fokuserer på den sygemeldtes muligheder og aktuelle arbejdsevne - ikke på sygdom og begrænsninger.

·         Kurset skal støtte deltagerne i at vende tilbage i arbejde.

·         Borgeren kan komme med på kurset via sit jobcenter eller a-kasse. 

Mest Læste

Annonce