På heldagsskolen i Slimminge får eleverne hver især lige præcis de udfordringer, der fremmer deres udvikling – sammen med få, kendte voksne.

Sårbare børn og unge får en ny start på særlig heldagsskole

Velfærd

02/08/2014

Nick Allentoft

Køge Kommunes heldagsskole i Slimminge blev sidste år udvidet fra 24 til 40 elever. Der er stor søgning til pladserne – og efter en tid på heldagsskolen kan en del af eleverne vende tilbage til folkeskolen.

Tæt voksenkontakt, skræddersyet undervisning og familieterapeuter, som støtter både børn og forældre.

Det er nogle af de redskaber, som Køge Kommunes heldagsskole i Slimminge bruger til at give sårbare børn og unge en ny start.

Sidste år blev heldagsskolen bygget om og udvidet fra 24 til 40 elever. Der er stor søgning til pladserne, og heldagsskolen er stærkere kørende end nogen sinde, fortæller leder Helle Fog-Nielsen.

”Den nye udnyttelse af de fysiske rammer betyder, at vi i langt højere grad kan tilbyde eleverne individuelle løsninger i forhold til deres behov og kompetencer. Det giver os bedre muligheder for at rykke børnene, både fagligt og socialt, fordi vi kan kompetenceinddele dem endnu mere end tidligere og give dem hver især lige præcis de udfordringer og oplevelser, der fremmer deres udvikling,” siger hun.

 

En særlig indsats

Heldagsskolen i Slimminge er en del af Børne- og Ungerådgivningens tilbud til børn og familier, der har brug for en særlig indsats for at komme i udvikling.

Heldagsskolen tilbyder undervisnings- og fritidsaktiviteter for sårbare børn og unge i alderen 5 til 17 år. På heldagsskolen undervises børnene  i særligt tilrettelagte undervisningsforløb på små hold, hvor det er muligt at tilpasse elevernes læringsforløb individuelt og give dem en høj grad af voksenkontakt i processen.

Heldagsskolen fører stort set alle elever til folkeskolens afgangsprøver, og indgår i et tæt samarbejde med sagsbehandler i familierådgivningen, PPR, UUV og lokale praktiksteder, omkring elevernes fortsatte skolegang og uddannelsesforløb.

Slimminges to familieterapeuter spiller en vigtig rolle i det samlede tilbud til børn og forældre. Familieterapeuterne bygger bro imellem skole og hjem, og sikrer i samarbejde med forældrene, at de ændringer der opnås i børnenes adfærd og trivsel, bliver til bæredygtige og varige ændringer.

 

Tilbage til folkeskolen

Heldagsskolen i Slimminge er for normaltbegavede børn, som ikke trives i en almindelig skoleklasse. Efter en periode på heldagsskolen kan en del af eleverne vende tilbage til folkeskolen. I det forløbne år har heldagsskolen øget sit samarbejde med folkeskolerne i Køge Kommune, og har sluset flere elever tilbage til almensystemet.

”Vi gør meget ud af at etablere gode overleveringer mellem Slimminge og modtagende skole, og vi stiller gerne op til møder i klassen og til forældremøder, hvor klassens forældre kan spørge ind. Det er så vigtigt, at alle parter omkring barnet er gearet til at modtage med åbne arme, og hjælper med til at gøre barnets tilbagevenden til folkeskolen til en succes,” siger Helle Fog-Nielsen.

Hun understreger, at der stadig er brug for heldagsskolen, selvom flere elever i dag integreres i folkeskolen: 

”Der vil altid være børn og familier med komplekse problemstillinger, der kræver den viden og kompetence, vi som behandlingsinstitution ligger inde med. Vi har gode rammer og muligheder for at tilbyde børnene guidning og opmærksomhed, fra få, kendte voksne.” 

 

BOX: Folkeskolereformen – også i Slimminge

Heldagsskolen i Slimminge har på lige fod med alle andre skoler forberedt sig på folkeskolereformen, som træder i kraft pr. 1. august.  

”Malet med den brede pensel, er Slimminge på mange måder heldigt stillet, da vi som heldagsskole allerede har eleverne i det antal timer, reformen kræver. Vi kan med mindre justeringer af fag og undervisningstid, fint leve op til de nye krav. Vi har også en høj grad af pædagogdeltagelse i undervisningen, så heller ikke hér har der været de store knaster. Nu glæder vi os bare til at tage hul på næste skoleår, og se vores bestræbelser udmøntet i praksis,” siger Helle Fog-Nielsen

 

FAKTA om heldagsskolen i Slimminge

Heldagsskolen i Slimminge er et skole- og socialpædagogisk behandlingstilbud til normalt begavede børn, der ikke trives i den almindelige folkeskole og kan være udfordret med

·         ADHD og lettere autismespektrumsforstyrrelser

·         problemer med tilknytning

·         sociale og følelsesmæssige vanskeligheder

Heldagsskolen modtager kun elever fra Køge Kommune. Visitation sker i et samarbejde mellem Skolevisitationsudvalget, Familicenter Køge og Heldagsskolen i Slimminge.

Mest Læste

Annonce