Ulve angriber nu rådyr ganske tæt på boligområder i Kolding.

Det er nu sket tre gange: Rådyr nedlagt i bynær skov

Bæredygtighed

20/03/2015

Nick Allentoft

Siden midten af februar er tre rådyr fundet nedlagt i den bynære Kolding Skov, der går som en grøn kile ind i Danmarks syvende største by.
Fra to af dyrene blev der udtaget DNA-prøver, og resultaterne af disse prøver viser nu, at rådyrene blev nedlagt af ulv. Eksperterne understreger, at ulven er meget sky, og under normale omstændigheder udgør det fredede dyr ikke nogen fare for mennesker.

"Det kommer bag på os, at en ulv har jaget i en så bynær skov, hvor der færdes mange mennesker. Vores teori var, at rådyrene var blevet dræbt af løsgående hunde, men nu har DNA-analyserne gjort os klogere," siger biolog Mette List, Kolding Kommune.

Rådgivning fra Naturstyrelsen Det er første gang, at der er fundet sikre beviser på ulv i Kolding Kommune. Kommunen har orienteret Naturstyrelsen om resultatet og fået rådgivning om, hvordan man skal forholde sig til fundet af ulv så tæt på byen. "Det er lidt overraskende, at ulven har jaget i en bynær skov med så højt aktivitetsniveau fra skovgæster, mountainbikecyklister og løbere. Men den har opført sig som en helt normal ulv ved at holde sig skjult for mennesker og ved at jage rådyr, som udgør ulvens primære fødekilde. Den er formentlig kommet ind i Kolding Skov via en af de korridorer, der kæder skoven sammen med naturområderne nord for byen," forklarer Mette List. Ulven kan sagtens være væk Om ulven stadig befinder sig i Kolding Skov er uvist. Kun én af de 19 danske ulve, som myndighederne har kendskab til, har slået sig fast ned i et bestemt område. Resten strejfer omkring, og da en ulv kan tilbagelægge 100 km på et døgn, kan Kolding-ulven sagtens have fundet nye jagtmarker. "Ulven foretrækker fred og ro, så vi formoder, at den allerede er fortrukket til roligere områder. At det forholder sig sådan, underbygges af, at der efterhånden er gået næsten tre uger, siden det sidste rådyr blev fundet," oplyser Mette List.

Orienteringsmøde om ulven

Borgmester Jørn Pedersen betegner det som "fascinerende", at ulven efter knap 200 års fravær er tilbage i Danmark. Men han anerkender, at nogle mennesker føler sig utrygge ved ulven, selv om eksperterne nedtoner faren og peger på, at risikoen for angreb er forsvindende lille.   "En del mennesker nærer en instinktiv frygt for ulven. Den skal vi naturligvis anerkende. Derfor har vi med det samme taget kontakt til Naturstyrelsen for at høre, hvordan vi som kommune skal forholde os. Vi har også allerede aftalt at holde et informationsmøde, hvor eksperter fra Naturstyrelsen kommer og fortæller om ulven og svarer på spørgsmål fra borgerne. Jeg håber et sådant møde kan være med til at aflive nogle myter," fortæller Jørn Pedersen og fortsætter:   "Vi har også med det samme taget kontakt til bl.a. daginstitutioner, som grænser op til Kolding Skov, for at fortælle dem om besøget af ulven. Efter at have snakket med eksperterne i Naturstyrelsen er budskabet, at der ikke er nogen grund til at være bange for at tage på skovtur."   Hvis det usandsynlige skulle ske På Naturstyrelsens hjemmeside findes der et helt tema om ulven. Her kan man bl.a. læse, hvad man skal gøre, hvis det usandsynlige skulle ske, at man møder en ulv. Blandt andet anbefales det, at man hæver stemmen, klapper i hænderne og laver store fagter med armene, hvilket vil få de fleste ulve til hurtigt at forsvinde.   "Som udgangspunkt er der ingen grund til at være bange, fordi ulven er så sky og undgår menneskelig kontakt. Man kan stadig spise madpakken i skoven, løbe en tur, lufte hunden, og hvad man nu plejer. Men skulle man møde ulven, så husk at det er et vildt dyr. Lad være med at forsøge at komme i kontakt med ulven, lad være med at fodre den, osv. Det bedste, vi kan gøre for ulven, er at lade den forblive sky og utilnærmelig," siget Mette List.   Spørg og rapporter Hvis du opdager et dræbt rådyr i Kolding Skov eller tilstødende områder, eller hvis du ser et ulvelignende dyr, så hører Kolding Kommune gerne fra dig. Kontakt venligst biolog Mette List på mail [email protected]. Du kan også indrapportere evt. fund via funktionen Giv et praj. Hvis du bruger din smartphone, angiver funktionen den præcise placering, og du kan også medsende et foto. Hvis du har spørgsmål om ulven, kan du kontakte Naturstyrelsens særlige ulvehotline – telefon 7012 0211, mail [email protected]. På Naturstyrelsens hjemmeside er der også masser af information om ulven.  

Mest Læste

Annonce