Digitaliseringen rykker ind hos børn i dagtilbuddene

Velfærd

30/10/2012 14:36

Nick Allentoft

Børneudvalget i Kolding Kommune tager nu konsekvensen af, at de digitale medier for længst er rykket ind i stort set alle hjem, og af samme grund er disse medier også blevet en del af hverdagen for de alleryngste medlemmer af familierne.

Derfor har udvalget taget initiativ til, at der skal udarbejdes en digitaliseringsstrategi på dagtilbudsområdet i Kolding Kommune, og udvalget har netop godkendt et oplæg til en sådan strategi, som bl.a. indebærer, at der i begyndelsen af det kommende år skal gennemføres en række pilotprojekter, hvor digitale medier indgår som en integreret del af det pædagogiske arbejde med de mindste børn.

- De digitale medier er jo i de seneste år blevet en stor del af hverdagslivet i stort set enhver familie, og om få år vil det være en kendsgerning i samtlige familier, så det vi i dag har at forholde os til politisk er ikke om de digitale medier skal ind i vores dagtilbud. Vores opgave er derimod at tage stilling til hvordan og hvornår, det giver mening at inddrage de digitale medier i det pædagogiske arbejde helt ned i de yngste årgange, siger formanden for Børneudvalget i Kolding Kommune, Jørn Dohrmann, der forventer sig meget af de pilotprojekter, der sættes i gang om kort tid.

Mange små børn er allerede fortrolige med at bruge digitale medier hjemmefra, og hensigten med Børneudvalgets initiativ er at bygge videre på disse kompetencer og videreudvikle det, man kunne kalde børnenes digitale dannelse.

Samtidig giver det en mulighed for at støtte de børn, der ikke har en mulighed for et digitalt kendskab hjemmefra, og ved at benytte forskellige digitale medier i dagtilbuddene understøttes børnenes muligheder for at udvikle sociale og personlige kompetencer på nye måder.

Der afvikles fra årsskiftet i alt fire pilotprojekter, og der er stor interesse hos institutionerne om at blive udvalgt til at deltage i projekterne.
Projekterne skal belyse de pædagogiske muligheder, de personalemæssige og tekniske udfordringer, hvilke faldgrupper man render ind i og hvilke etiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med at anvende de elektroniske medier i det pædagogiske arbejde.
 

Mest Læste

Annonce