Kolding får nyt grønt universitet

04/03/2011 11:27

Kolding Kommune

Danmarks første større undervisningsbyggeri i lavenergiklasse 2015 kommer til at ligge i Kolding. Det står fast, efter Folketingets Finansudvalg har godkendt byggeriet. Den nye bygning vil bruge 40 procent mindre energi end traditionelle huse og ventes klar i 2013.

- Det nye universitetsbyggeri bliver med sin trekantede facon og solceller på taget et af landets flotteste og mest energibesparende. Det skal være med at tiltrække flere dygtige studerende og forskere, der kan skabe vækst i byen og Syddanmark. Der er derfor rigtig god grund til at være glad i dag. Det officielle er på plads, og arkitekterne kan nu spidse deres blyanter og lave de endelig planer til håndværkerne, så byggeriet kan gå i gang i begyndelsen af 2012, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Midt i byen
Syddansk Universitets nye bygning kommer til at ligge midt i byen og bliver nabo til Designskolen Kolding, Kolding Uddannelsescenter, International Business College Kolding og en planlagt forskerpark. På den måde bliver der skabt et helt nyt samlet uddannelses- og videnområde.

Huset er tegnet af Henning Larsen Architects og bliver det første større undervis-ningsbyggeri i Danmark i lavenergiklasse 2015. Det betyder, at energiforbruget kun må være 41 kWh/m2 pr. år – eller ca. 40 procent mindre end i et traditionelt byggeri.

- Foruden at blive en spydspids inden for design og klima, bliver SDU Kolding et lækkert sted at være studerende. Her er flere tusinde studerende samlet inden for få meter – lige ned til åen, gågaderne og byens liv. Så omgivelserne vil givetvis få de unge til at spærre øjnene op og være med til at tiltrække flere studerende, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen.

Det officielle er på plads
Folketingets Finansudvalg har nu godkendt det såkaldte aktstykke, der er Viden-skabsministeriets ansøgning om at igangsætte byggeriet. Tidligere har Folketinget på Finanslov 2011 også givet lov til, at Kolding Kommune kan give byggegrunden og 46 mio. kr. til byggeriet.

Dermed er de officielle brikker på plads, og byggeriet kan begynde. I første om-gang går arkitekterne i gang med projekteringen, og i starten af 2012 trækker håndværkerne i arbejdstøjet og begynder at bygge huset. Kommunen er allerede nu i gang med at forberede byggegrunden.

Videnskabsministeriet, Kolding Kommune og Syddansk Universitet står bag det nye universitetsbyggeri, der bliver et flot vartegn for Kolding og regionen og et samlingspunkt for studerende, ansatte, borgere og erhvervsliv.

Læs mere på Kolding Kommunes hjemmeside: Kolding får nyt SDU

Fakta

* Det nye universitet placeres i Kolding på Grønborggrunden mellem Østerbrogade, Skamlingvejen, Buen og Kolding Å.

* Universitetet er et af Syddansk Universitets seks campi og har fokus på entreprenørskab, kommunikation og design, kultur og sprog.

* Der forventes 1500 heltids¬studerende og 900 deltidsstuderende når byg-ningen tages i

brug.


* Det nye universitetsbyggeri skal opnå klassificering som lavenergiklasse 2015. Det er den bedste klassificering man kan opnå i henhold til byg-ningsreglementet, og betyder at energiforbruget kun må være 41 kWh/m2 pr. år. Til sammenligning er den normale energiramme 71,3 kWh/m2 pr. år. Energiforbruget i SDU Kolding bliver med andre ord godt 40 procent mindre end i et traditionelt byggeri. Bygningen vil blandt andet få solceller og solfanger på taget og varmepumper til opvarmning.


* Byggeriet af universitetskompleksets første etape forventes afsluttet i 2013.
* Byggeriet er på i alt 13.600 m2 over terræn fordelt på seks etager. Byggeriet indeholder auditorium, undervisningslokaler, bibliotek, kantine, kon-torfaciliteter mv.


* Byggeriet forventes at koste ca. 310 mio. kr. eksklusiv byggegrund.


* Universitets- og Bygningsstyrelsen er bygherre for det nye universitet og betaler ca. 243 mio. kr. af byggesummen.


* Kolding Kommune har doneret byggegrunden og et tilskud på ca. 46 mio. kr. til Syddansk Universitet til byggeriet. Desuden har det tidligere Vejle Amt doneret ca. 21 mio. kr.
* Et aktstykke er en ansøgning fra et ministerium til Folketingets Finans-udvalg. Når Videnskabsministeriet ønsker, at opføre en bygning til over 100 mio. kr., skal det godkendes af Folketingets Finansudvalg ved et aktstykke. Finansudvalget repræsenterer Folketinget og sikrer demokratisk kontrol med ministrenes forbrug af offentlige midler.


* På Finanslov for 2011 har Folketinget godkendt, at Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage byggegrunden, del af matr. nr. 335 Kolding markjorder 1. afd., til brug for nybyggeriet til Syddansk Univer-sitet på campus i Kolding.
 

Mest Læste

Annonce