Kolding: Flest penge til frivilligt socialt arbejde

28/11/2011 11:30

Kolding Kommune

Kolding Kommune er i særklasse ”klassens duks”, når det gælder om at støtte de frivillige sociale arbejde. Det fremgår af en redegørelse fra Social- og Integrationsministeriet over kommunernes fordeling af de såkaldte pgf. 18 –midler, der er penge, som er øremærket til det frivillige sociale arbejde.

Af redegørelsen fremgår, at Kolding kommune er nr. 1 på listen over de kommuner som udbetaler flest penge til det frivillige sociale arbejde.

Kolding kommune modtog i 2010 i alt 2,340 mio. kr. i støtte fra staten, men bevilgede rent faktisk 5,241 mio. kr. til det frivillige sociale arbejde. Det svarer til i alt 224% af det modtagne statstilskud.

Af redegørelsen frem det også, at de fleste af landets kommuner ikke engang betaler så meget til det frivillige sociale arbejde, som de modtager i bloktilskud fra staten, og set i det lys er Koldings indsats på området i særklasse – med et tilskud på over det dobbelte af tilskudet fra staten.

”Jeg er overbevist om, at de penge vi giver til det frivillige sociale arbejde, er rigtig godt givet ud”, siger Kolding Kommunes socialudvalgsformand, Tine Roos Nørgaard.

”Det frivillige arbejde som udføres overfor børn, unge, misbrugere, flygtninge, indvandrere og andre grupper, gør at kommunens samlede udgifter til det sociale område givetvis reduceres.”

”Det er en forholdsvis beskeden udgift vi investerer i det frivillige sociale arbejde, set i forhold til et samlet socialt budget på en lille 1 milliard kroner, og jeg tror også, at det klare signal om opbakning til de frivillige foreninger, er med til at øge den frivillige indsats rundt omkring i hele kommunen”, siger formanden.

”Det er vigtigt for dem at se, at deres indsats værdsættes, ikke bare i festtaler, men også i konkret økonomisk støtte”.

Vi er i Kolding overbeviste om, at kun gennem et stærk og frugtbart samarbejde med de frivillige kan vi sikre et godt og trygt velfærdssamfund i fremtiden.”

Mest Læste

Annonce