Kolding Kommune genforhandler med Team Danmark

07/07/2011 11:20

Kolding Kommune

Kolding har nu været Team Danmark Elitekommune i tre et halvt år, og da aftalen udløber ved årsskiftet er der sat gang i forhandlingsforløbet om endnu en fireårig aftale med Team Danmark.

En evaluering er sat i gang, og samtidig har Eliteidrætsrådet udarbejdet visioner for en ny aftale, som skal drøftes med Team Danmark sidst på sommeren. I den forbindelse er det blevet tid til at gøre status på, hvad der er kommet ud af bestræbelserne på at opkvalificere talentarbejdet i byens eliteklubber.

Solidt fundament
Brændkjærskolens eliteidrætslinje har netop afsluttet det tredje skoleår, og søgningen til linjen har været stor. Den populære linje har haft to specialeprojkter tilknyttet, der har undersøgt henholdsvis elevernes trivsel og familiens rolle, hvor begge projekter har vist stor tilfredshed med eliteidrætslinjen og samtidig givet mulighed for finjusteringer. Konklusionen er, at den ekstra morgentræning og muligheden for at indgå i et elitemiljø er vigtige faktorer for talenterne.

Udøverne kan efterfølgende få et elitepas til at fortsætte med morgentræning i forbindelse med Koldings fire ungdomsuddannelser. Et tæt samarbejde er etableret med Idrætsakademi Kolding, som udbyder bo- og ekstra træningstilbud til talenter. Fra de to ordninger er der blevet udtaget flere håndbold u-landsholdsholdsspillere, ligesom den danske seniormester i bowling Mik Stampe er tilknyttet.

Organisationen på plads
Et eliteidrætsråd er nedsat som det styrende organ for Kolding Elite. Rådet er bredt sammensat på tværs af politikere, skoleledere, foreningsledere og erhvervsfolk. Eliteidrætsrådet udstikker retningslinjerne for i hvilken retning, der skal arbejdes for at optimere forholdene for talentudviklingen og prioriterer de midler, der er afsat fra Fritidsudvalget og erhvervslivet.

Kolding Elite udgiver nyhedsmagasinet Inside, som fortæller om de forskellige tiltag og udviklingen indenfor talentsatsningen. Samtidig er Kolding Elite kommet på facebook, for at øge informationsstrømmen og dialogen med brugerne. Organisationen omkring talentsatsningen er derfor på plads, og vi kan nu for alvor begynde den målrettede talentudvikling.

Visionerne ligger klar
I de forgangne tre år er der etableret en kunstgræsbane i Kolding til gavn for fodboldklubberne. Alle er det tiltag, som sammen med Team Danmarks kurser danner et solidt fundament, som der kan bygges videre på i en ny aftaleperiode med Team Danmark. Eliteidrætsrådet har udviklet sine visioner, som indeholder flere spændende tiltag, hvoraf der allerede tages hul på en kraftig opkvalificering af den fysiske træning fra august 2011.

"Vi er i en god dialog med Team Danmark omkring forlængelsen, og jeg ser frem til bl.a. at intensivere samarbejdet med klubber og specialforbund" udtaler elitekoordinator Bjarne Foged Henriksen og supplerer "Vi begynder at kunne se de sportslige resultater af de første års satsning, og jeg håber, at vi med en forlængelse kan opkvalificere talentarbejdet i Koldings eliteklubber yderligere, så vi kan se endnu flere af Koldings idrætstalenter slå igennem på eliteniveau."

Mest Læste

Annonce