Kulturhuset Nicolai i Kolding sætter fokus på udsatte unge

Social

22/6/18 6:48

Kolding Kommune

Et nyt landsdækkende projekt skal arbejde med at finde plads til de udsatte unge i landets kulturhuse, og Nicolai Kultur i Kolding er udvalgt til at være med i projektets følgegruppe.

”På kanten af kulturen” er navnet på det nye projekt, der skal give plads til udsatte unge i landets kulturhuse. Projektet, der er søsat af kulturhuset KU.BE på Frederiksberg med støtte af Velux Fonden, skal de næste tre år være med til at sætte fokus på udsatte unges brug af kulturhuse og udvikle metoder til at inkludere de udsatte unge i konstruktive fællesskaber og introducere dem til kultur- og fritidslivet med et mere aktivt og socialt liv til følge.

Projektet udspringer af, at der har været nogle konflikter i kulturhuse og biblioteker landet over, hvor udsatte unge har spillet efter nogle andre regler end de øvrige brugere. Det ender ofte med, at de unge bliver ekskluderet og dermed skubbet længere væk fra fællesskabet. Det håber, ”På kanten af kulten”, at de kan finde veje til at undgå.

- Vi deltager i ”På kanten af kulturen”, da vi håber at kunne bliver klogere på målgruppen af unge mellem 15 og 30 år. Derudover er vi nysgerrige på, hvordan vi som kulturhus kan rumme alle på konstruktiv og ansvarlig vis, siger leder af Nicolai Kultur, Mette Strømgaard Dalby.

Men Nicolai Kultur håber også på, at få en bedre viden, så brugerne af især Nicolai Bygning 5 kan understøtte hinanden. Bygning 5 er en ny brugerstyret del af Nicolai Kultur.

- Vi har allerede observeret interessante synergieffekter mellem et væresteds-projekt for unge i plejefamilie og resten af vores unge kulturbrugere i Bygning 5. Vi håber, at ”På kanten af kulturen” kan være med til give os værktøjer og metoder til bedre at identificere og understøtte unge ”på kanten” og til vores ønske om at facilitere den kreative, frie kulturproduktion blandt unge, slutter Mette Strømgaard Dalby.