Lærere opkvalificerer lærere i Kolding

08/02/2013 11:55

Kolding Kommune

Et nyt projekt i Kolding Kommunes skoler giver højere faglighed, mere selvsikkerhed og mere glæde og stolthed over at være lærer. ”Det giver stor tryghed, at det er lærere som os selv, der kommer som vejledere, og det er godt at få positiv og konstruktiv vejledning på arbejde. Det løfter og giver ny energi.”

Sådan lyder nogle af kommentarerne fra lærere, der deltager i et projekt, som afvikles i Kolding netop nu.

Aktionslæringsprojetet – som det betegnes - indebærer at alle lærere i Kolding Kommune får besøg af en særligt udvalgt og særligt uddannet kollega fra en anden af Koldings skoler i sin undervisning.
Det aftales mellem vejlederen og læreren, at vejlederen skal have særlig opmærksomhed på lærerens evne til at danne relationer til eleverne og lærerens evne til at styre, hvad der foregår i klasserummet. Vejlederen/observatøren har under sin observation øje for, hvad der allerede fungerer godt i undervisningen, og hvad der allerede får skabt god læring og gode relationer mellem læreren og eleverne.
Den efterfølgende samtale mellem læreren og vejlederen/observatøren handler så om, hvad både læreren og observatøren oplever lykkes.

Mange af de deltagende lærere har oplevet, at det er lærerrigt og udviklende at få tilbagemelding på og tænke over den opgave, som de står i hver eneste dag, men også de særligt uddannede vejledere har mange rosende ord over de hidtidige resultater i projektet.

De har konstateret et stort engagement og masser af god og velforberedt undervisning, og de hæfter sig desuden ved, at man som vejleder også får meget ny inspiration at tage med hjem til sin egen skole og sin egen undervisning.

Som en deltagende lærer udtrykte det:
”Nu har jeg være lærer i 20 år, og med aktionslæring er det første gange, jeg har fået direkte anerkendelse for det, jeg lykkes med i mit arbejde med eleverne.”

Mest Læste

Annonce