Regnvand behøver ikke at ende i kloakken

Bæredygtighed

06/09/2017 09:48

Kolding Kommune

I Kolding får boligejere nu mulighed for at holde regnvandet på egen grund i stedet for at lede det ud i kloakken. Det er både en gevinst for miljøet og pengepungen.
Kolding Byråd har godkendt et tillæg til Spildevandsplanen, som giver boligejerne mulighed for at søge om at holde regnvandet på egen grund. For at få tilladelsen er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Det er fx primært boligejere i villakvarterer bygget i 70’erne og tidligere, der kan gøre brug af den nye mulighed. Her løber regnvand og spildevand sammen i ét rør og her vil det være en stor fordel at få regnvandet væk fra kloaksystemet. Men i bund og grund kan alle søge om muligheden.

Kolding Kommune

Kolding Kommune deler viden og deler sine nyheder på DenOffentlige. Læs meget mere om og fra Kolding lige her.

’Med de klimaændringer vi står overfor, med flere skybrud og perioder med kraftig og langvarig regn, er det vigtigt, at vi tager alle løsningsmuligheder i brug for at undgå oversvømmelser og de mange problemer, der følger med. Muligheden for at holde regnvandet på egen grund er et fint supplement til de mange projekter, vi har igangsat sammen med BlueKolding for at klimatilpasse kommunen’, siger formand for Plan- og Boligudvalget, Poul Erik Jensen.

  Positiv effekt på kapaciteten i kloakkerne De boligejere, der kobler regnvandet fra kloakken, kan få tilbagebetalt en del af deres tilslutningsbidrag til BlueKolding, op til ca. 24.000 kr., som de i stedet kan investere i et regnvandsanlæg, regnbede og lignende. Også for BlueKolding er den nye mulighed en fordel.    ’Jo flere, der vælger at holde regnvandet på egen grund, jo færre problemer får vi med kloakrør, der ikke kan følge med de store regnskyl. På sigt kan det være med til at give færre oversvømmelser, overløb fra kloakken og samtidig giver vi også borgerne mulighed for at være med til at tage ansvar for at klimatilpasse kommunen. Selv få ejendomme på en vej, der vælger at håndtere regnvandet på egen grund, vil have en positiv effekt på kapaciteten i områdets kloaksystem,’ fortæller formand for BlueKoldings bestyrelse, Knud Erik Langhoff.

Det har dog også nogle konsekvenser for grundejere at koble regnvandet fra kloaksystemet. Skulle man på et senere tidspunkt ønske at lede regnvandet til kloakken igen, er det ikke sikkert, at det stadig er teknisk eller økonomisk muligt. Derfor skal man som boligejer også nøje overveje om det er den rette løsning at få sit eget regnvandsanlæg.

  Kriterier skal være opfyldt For at få lov at koble regnvandet fra kloakken, er der en række kriterier, der skal være opfyldt, som vil kræve en specifik vurdering fra sag til sag. Det er Kolding Kommune og BlueKolding, der sammen vil vurdere en række forhold som fx jordbund, grundvand og økonomi. Overvejer man at søge, anbefaler BlueKolding og Kommunen, at man først kontakter en kloakmester, som kan vejlede og give gode råd om opgaven.   Hvis man som grundejer er interesseret i at søge om at holde regnvandet på egen grund, kan man læse mere på klimavand.dk, herunder hvilke kriterier der skal være opfyldt og hvordan man skal søge.   

Mest Læste

Annonce