Specialcentre får større helhed i hverdagen

17/09/2012 10:47

Kolding Kommune

Et omfattende og udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger i Kolding Kommunes specialcentre for børn og unge med særlige behov vil i den kommende tid betyde, at børnene i centrene får en væsentlig større helhed i deres hverdag. Det er hensigten med en beslutning i kommunens Uddannelsesudvalg, hvor det er vedtaget at etablere et helhedstilbud i centrene.

Personalet og ledelserne i specialcentrene er for øjeblikket i fuld gang med at skabe en ny struktur på dagligdagen, der bl.a. betyder, at børnene møder de samme voksne dagen igennem, og hvor overgangen fra undervisning til SFO udviskes. Det skal være med til at minimere frustrationer og usikkerhed hos børnene, og samtidig skabe større sammenhæng og helhed i hverdagen for børnene.

Dette arbejde sker i samarbejde med de faglige organisationer, så man samtidig får tænkt gode arbejdsvilkår for de to største personalegrupper – pædagoger og lærere – ind i den nye struktur, hvor grænserne mellem børnenes undervisningstid og fritid bliver mere flydende, og fleksibelt.

- Vi lægger i udvalget stor vægt på, at få skabt større helhed i dagligdagen for de børn og unge med særlige behov, vi har i vores specialcentre, og derfor forventer vi os meget af det nye tiltag, siger formanden for Uddannelsesudvalget, Oluf Lykke Nielsen.

- Der er for os i udvalget ingen tvivl om, at der er positive gevinster at hente med læring i integreret undervisning og fritid med fokus på såvel den faglige som den sociale udvikling for disse børn og unge.

Kolding Kommunes børne- og uddannelsdirektør Ib Hansen har også store forhåbninger til denne nyskabelse på specialcentrene:

- Forældrene får forhåbentlig mere rolige og velafbalancerede børn/unge hjem fra skolen. Det giver mulighed for at lektier er klaret inden hjemkomsten, og desuden har børn og unge ikke tanker om uløste konflikter med sig hjem, siger direktøren.

Et udbygget teamsamarbejde mellem faggrupperne er afgørende for succes i et helhedstilbud – det forudsætter arbejde med professionsforståelse og et professionelt personale, der forstår og bruger hinandens styrker i forhold til det specialpædagogiske arbejde.

Den pædagogiske tilgang bliver mere ensartet og genkendelig for børn/unge, når alle har fælles viden og forståelse.

Frem til 2014 skal specialcentrene udvikle denne udformning af det nye helhedstilbud, og i efteråret 2014 vurderes det om helhedstilbuddene har fundet deres rette udformning, og for at understøtte den proces, der nu sættes i gang, har Uddannelsesforvaltningen arrangeret kompetenceudvikling for ledelser og personale bl.a. en fælles pædagogisk dag for personale på kommunens specialundervisningssteder om teamsamarbejde, og en temadag for ledelser om professionsforståelse.
 

Mest Læste

Annonce