Stor interesse for at bygge og drive plejecenter i Vonsild

08/06/2012 11:57

Kolding Kommune

Det var nytænkning, da Kolding Kommune besluttede at lave et samlet udbud af såvel de fysiske rammer som de indholdsmæssige ydelser til et ny- og ombygget plejecenter i Vonsild, og den store opgave har der været stor interesse for at påtage sig. Udbudet er et såkaldt Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP).

Ikke færre end ni konsortier har budt ind på opgaven, og heraf er det besluttet at prækvalificere de fire, som nu inddrages i det videre arbejde, inden den endelige kontrakt indgås med et af konsortierne i begyndelsen af 2013.

Det er en meget kompliceret og kompleks opgave at tilrettelægge og opbygge et helt nyt plejecenter, så den store interesse for at påtage sig opgaven tyder rigtig godt for det videre forløb.

Det nye plejecenter skal efter hensigten tilbyde et nyt og anderledes alternativ til Kolding Kommunes ældre, og det er samtidig en forhåbning, at centeret bliver et fremtidigt omdrejningspunkt for lokalmiljøet.

Kolding Kommune har valgt en udbudsproces, der skal give de private parter så frie rammer som muligt i udarbejdelsen af deres tilbudsmateriale.

Det giver mulighed for helt andre måder at bygge og drive et plejecenter på, end den hidtil kendte i de kommunale plejecentre. Igennem dialogmøder i de kommende måneder vil tilbudsgiverne og kommunen kunne bearbejde og diskutere, hvordan det fremtidige plejecenter skal se ud og hvordan pleje- og omsorgsydelser skal leveres.

Denne nye og atypiske fremgangsmåde kan efter hensigten åbne op for en innovativ proces sammen med de fire konsortier, der er prækvalificeret til at afgive tilbud.

For Kolding Kommune er det væsentligt, at det fremtidige plejecenter i Vonsild bryder med det typiske institutionspræg genne udviklingen af et byggeri, der understøtter ”hjemlighed”, og samtidig er det for kommunen også vigtigt, at der i projektet indarbejdes velfærdsteknologiske løsninger, der kan understøtte beboernes selvhjulpenhed og plejepersonalets arbejdsmiljø.

De fire konsortier, der er prækvalificeret er Konsortiet OK-fonden og PTS Holding Aps, Danske Diakonhjem, Attendo A/S samt Falck Danmark A/S.

Link til Projektplan

Link til det nuværende Vonsildhave

Mest Læste

Annonce