Udviklingsplan giver mere præcise tilbud til sociale brugere

06/05/2011 10:30

Kolding Kommune

Mere præcise visitationer, større fokus på forebyggelse og design af en mere differentieret vifte af tilbud. Det er hovedingredienserne i den udviklingsplan for det specialiserede socialområde, som Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg netop har haft til behandling.

Ikke mindst en forøget indsats på det forebyggende område forventer formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Tine Roos Nørgaard, sig meget af.

”Som det har været hidtil, har der næsten været tale om kvantespring mellem det ene og det andet tilbud, vi har kunnet tilbyde en bruger, men ved at konstruere mere individuelle løsninger for den enkelte, får vi i langt højere grad mulighed for at lave forbyggende tiltag”, fortæller Tine Roos Nørgaard.

”Det kræver et mere omfattende visitationsarbejde, og det er også baggrunden for, at vi ansætter yderligere otte sagsbehandlere”.

”Det kan lyde paradoksalt, når vi jo også ønsker at spare, at vi så samtidig ansætter nye medarbejdere. Men de ekstra hænder skal følge bedre op og sørge for, at alle får den behandling og de tilbud, de lige præcis har brug for. For hensigten med et dagtilbud eller et ophold på en døgninstitution er jo, at man får det bedre og flytter sig. Ikke at opholdet nødvendigvis skal være for resten af livet”, siger, Tine Roos Nørgaard.

Et af målene i udviklingsplanen er at se på alternativer til døgnanbringelser, og når det er fagligt forsvarligt, at undgå døgnanbringelser. I mange tilfælde er det kun den næstbedste løsning, hvis alternativet er et skræddersyet dagtilbud med forebyggende indhold. Det giver brugeren mulighed for at bevare en tættere kontakt til familie, nærmiljø og det personlige netværk. Og det gælder både børn og voksne.

”Døgntilbud er som bekendt meget dyre, og der er jo ingen fornuft i at bruge sådanne anbringelser på døgninstitutioner i de tilfælde, hvor det kun er den næstbedste løsning, så vi tror også på, at denne satsning på sigt vil give de besparelser, som vi i udvalget er blevet pålagt at gennemføre”, siger formanden, der understreger, at såvel varige tilbud som døgntilbud fortsat vil blive brugt i det omfang, det skønnes at være den bedste løsning.

”Vi vil fortsat have de faglige vurderinger som første prioritet i de enkelte sager, så det nye er først og fremmest, at den enkelte socialrådgiver får en bredere vifte af muligheder for at konstruere et individuelt tilbud til brugeren”, siger Tine Roos Nørgaard.


 

Mest Læste

Annonce