Mette Touborg

Ansatte kritiserer undersøgelse af Lejre Beredskab

Ledelse

29/08/2014 12:34

Suleman Haider

I en pressemeddelelse på vegne af brandfolk på Lejre Beredskabs ”Station Nord” kritiseres undersøgelsen af Lejre Beredskab, som KL og Kommunernes Revision BDO har gennemført for Lejre Kommune. Borgmester Mette Touborg undrer sig: - Undersøgelsen bygger på det, de ansatte selv har udtalt i en række interviews, men hvis der er oplysninger, som ikke er fremkommet i undersøgelsen, så lad os få dem dokumenteret nu.

Brandfolkene på Station Nord skriver i en pressemeddelelse, at de ikke mener, at KL’s rapport er tilbundsgående – og at rapporten konkluderer på usande oplysninger. Borgmester Mette Touborg kommenterer:

- Vi står med en uvildig undersøgelse fra BDO og fra KL’s juridiske eksperter. KL’s rapport bygger på 23 interviews med ansatte, herunder tillidsrepræsentanter og       arbejdsmiljørepræsentanter samt ledelsen i Lejre Beredskab. Derfor undrer det mig, at nogle brandmænd fra den ene station nu stiller spørgsmålstegn ved L L  L       undersøgelsen.

- Jeg har en forventning om, at de brandmænd som udtaler til offentligheden, at de uvildige undersøgelser er mangelfulde eller misvisende må komme med   dokumentation for påstandene. Økonomiudvalget har truffet sine beslutninger på det foreliggende grundlag. Hvis der findes dokumentation, som ikke er kommet frem i undersøgelserne, så foreligger der et nyt grundlag, som vi vil forholde os til.

Arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt
De 16 brandfolk bag pressemeddelelsen fra Station Nord udtaler, at deres arbejdsvilkår ikke bliver taget alvorligt. Det er et billede, kommunaldirektør Inger Marie Vynne har svært ved at genkende:

- Vi tager arbejdsmiljøet i Lejre Beredskab meget alvorligt, og vil bl.a. gå i dialog med samarbejdsudvalget i Lejre Beredskab om, hvad der skal til. Et godt     arbejdsmiljø kræver dialog og samarbejde - og det har alle parter et medansvar for. Derfor er samarbejdsudvalget det helt rigtige sted at starte.

Faktaboks

Fakta om undersøgelsen af Lejre Beredskab

Lejre Kommune har brugt over 600.000 kr. på en revisionsmæssig undersøgelse (foretaget af revisionsselskabet BDO) og en personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljøet, der er foretaget af KL´s afdeling ”Jura og EU”. KL´s undersøgelse bygger blandt andet på individuelle interviews med:
 

·         Beredskabschefen, beredskabsinspektøren, viseberedskabsinspektøren og stationslederen

·         Samtlige 18 brandmænd/indsatsledere fra station Nord

·         Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten for Station Syd

·         Den ansvarlige direktør

·         Opsamlingsinterview med beredskabschefen efter gennemførelse af alle øvrige interviews

Sagen kort:

  • Den 4. april skrev to ansatte til Lejre Kommunes direktion og gav udtryk for bekymring om arbejdsmiljøet og den daglige praksis og ledelse i Lejre Beredskab
  • Den 20. maj besluttede Økonomiudvalget, at Lejre Kommunes revisionsselskab BDO skulle gennemføre en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Beredskab og at KL 's afdeling "Jura og EU" skulle gennemføre en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljø gennem interview.
  • Den 19. august behandlede Økonomiudvalget KL's og BDO's rapporter. KL's rapport omfatter 22 anbefalinger Ansatte i Lejre Beredskab er informeret på et personalemøde den 21. august.
  • KL's rapport kan ikke offentliggøres i sin foreliggende form. Rapporten indeholder således oplysninger, som henhører under sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold og som derfor som udgangspunkt er undtaget fra offentlighed, jf. offentlighedslovens § 21. BDO's rapport indeholder ikke sådanne oplysninger, og kan derfor offentliggøres i sin fulde form. Rapporterne til offentliggørelse kan læses herunder som PDF.

Links

Beslutningsreferat fra Økonomiudvalgets møde den 19. august vedr. Lejre Beredskab:http://www.lejre.dk/media/1393752/img-822111245-0001.pdf

Personalejuridisk undersøgelse af ledelses- og samarbejdsforholdene i og omkring beredskabet:http://www.lejre.dk/media/1392414/img-820124456-0001.pdf

Udvidet revisionsmæssig gennemgang af Lejre Kommunes beredskab:http://www.lejre.dk/media/1392406/Endeligt-notat-vedr-gennemgang-af-Beredskabet-aug-2014.pdf

 

Mest Læste

Annonce