Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

Sundhed

03/05/2019 13:08

Claes Amundsen

En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

Patienter har ofte mange spørgsmål, når de bliver udskrevet fra sygehuset og skal klare sig i deres eget hjem. For at lette overgangen styrker Lejre Kommune nu samarbejdet med sygehuse i hele regionen. De fleste patienter fra kommunen bliver indlagt på Holbæk Sygehus, så dér får sygeplejerske Rosanna Jensen sin faste gang.

”Min vigtigste rolle bliver at skabe tryghed for patienterne og deres pårørende. Det kan være ret livsomvæltende at blive indlagt, og når man skal hjem, kan det være forbundet med angst og utryghed. For hvad nu med medicin og hjælpemidler? Og hvilken hjælp kan man mon få? Jeg skal i dialog med borgerne og deres pårørende allerede under indlæggelsen, så de er bedst muligt forberedt på overgangen, og så vi i kommunen ved, hvad der er brug for”, siger Rosanna Jensen.

Følg sundhedsdebatten

Vi samler de væsentlige historier fra sundhedsområdet lige her. 

Vær med i temaet - bliv redaktør på DenOffentlige. Skriv til os for at høre mere

Hun arbejder som visitator i Lejre Kommune og vil fremover være på Holbæk Sygehus et par dage om ugen. Her vil hun tale med borgere, pårørende og sundhedspersonalet, inden patienterne bliver udskrevet og vender hjem til kommunen.

Tryghed og faglig stolthed

Den nye ordning kaldes i fagsprog ”fremskudt visitation”. Den er en del af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2019, og formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Mikael Ralf Larsen, er glad for, at initiativet nu sættes i værk.

”Vi kan jo se, at patienterne udskrives hurtigere fra sygehusene. Det betyder, at kravene til kommunens sundhedstilbud øges. Det er helt afgørende, at borgere og pårørende kan føle sig trygge i overgangen fra de regionale sygehuse til den kommunale hjemmepleje, hjemmehjælp og genoptræning. Og jo mere vi ved om borgernes ønsker og behov, desto bedre kan vi forberede vores egen indsats”, siger udvalgsformanden. Han tilføjer, at den øgede dialog med Holbæk Sygehus og de andre sygehuse i regionen også skal sikre enighed om, hvornår patienterne er klar til at komme hjem.

På Holbæk Sygehus er vicedirektør Lone Bjørklund glad for det tættere samarbejde:

”Vi kan se, at det giver bedre forløb for de ældre, svækkede medicinske patienter, når kommunale medarbejdere rykker ind på sygehusgangene. Og det styrker ikke alene trygheden for patienterne og deres pårørende – det giver også en større faglig stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Det er godt at vide, at patienten er i gode hænder hos kommunen, når vi slipper dem på sygehuset. For personalet er det rart at have set kommunens visitator i øjnene og have en klar fornemmelse af, hvad næste skridt for patienten er”, siger Lone Bjørklund.

Hun fortæller samtidig, at samarbejdet kan mindske risikoen for, at patienter bliver genindlagt. Det viser en evaluering fra analyseinstituttet KORA (som i dag hedder VIVE)

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Samtidig med, at Rosanna Jensen får faste dage på Holbæk Sygehus, styrker Lejre Kommune samarbejdet med de andre sygehuse i regionen. Det sker blandt andet på de såkaldte ”planmøder”, hvor læger, sygeplejersker, borgere, pårørende og andre relevante fagpersoner sammen aftaler, hvordan borgeren kan få den bedst mulige overgang fra hospitalet til eget hjem.

God genoptræning

Rosanna Jensen fremhæver, at samarbejdet også kan sikre borgerne en god og effektiv genoptræning. Det kan være relevant, hvis de f.eks. har været ramt af en blodprop eller en alvorlig sygdom. Her kan visitatoren samarbejde med ergoterapeuter om et program for genoptræning, som kan foregå i borgerens eget hjem eller på kommunens plejecentre:

”Endelig kan dialogen med borgerne handle om de helt praktiske ting, der er med til at gøre hverdagen lettere og skaber øget livskvalitet. Det afgørende er, at vi kender den enkeltes behov og ønsker, så vi kan stå klar med den rigtige hjælp”, siger hun.

Mest Læste

Annonce