Bedre hjælp til hjerneskadede

03/02/2012 13:37

Susanne Kirkeby

Lemvig Kommune opruster indsatsen over for de borgere, der bliver ramt af en hjerneskade.

Personer, der bliver ramt af en hjerneskade, har på mange måder brug for hjælp til at få hverdagslivet til at fungere igen. Pårørende og den hjerneskadede selv skal derfor ofte i kontakt med det offentlige system vedrørende både behandling, genoptræning, sociale forhold og arbejde.

For at gøre det lettere for alle parter ansætter Lemvig Kommune de kommende tre år en projektleder, der skal koordinere og forbedre indsatsen over for hjerneskadede.

”Projektlederen skal sikre, at vores indsats overfor den hjerneskadede bliver så smidig og velfungerende som muligt. Vi har allerede etableret et tæt samarbejde mellem de forskellige parter, men borgerne skal gerne opleve, at der er én indgang til kommunen, som sørger for, at den hjerneskadede får den bedste behandling og hjælpes videre i livet af personer, der forstår de særlige behov, som en hjerneskadet stiller”, siger Poul Erik Poulsen, der er handicap- og psykiatrichef i Lemvig Kommune.

Kommunen har i de seneste år haft øget fokus på hjerneskader, som hvert år skønnes at ramme cirka 70 borgere i form af blodpropper, hjerneblødninger og slag mod hovedet. Konkret er der indrettet seks plejeboliger til hjerneskadede på Østcentret i Nr. Nissum, ligesom et særligt dagtilbud er under udvikling på Lemvig Døgn- og Dagcenter.

”Ved at samle de hjerneskadede øger vi kompetencerne hos de nøglepersoner, der står for genoptræningen og arbejdet med at hjælpe borgeren tilbage til hverdagslivet. Eftervirkningerne af en hjerneskade er meget forskellige, men det er for eksempel vigtigt, at vi for folk i den erhvervsaktive alder så vidt muligt prøver at bane en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Her skal projektlederen sørge for, at der er mentorer på virksomhederne, som kan hjælpe med at skabe en ny ramme for medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen”, siger Poul Erik Poulsen.

Lemvig Kommune har modtaget 669.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til at ansætte en hjerneskade-koordinator og kompetenceudvikling af nøglepersoner inden for området. Projektlederen ventes ansat på deltid per 1. april 2012.

Mest Læste

Annonce