Borgere skal behandles tættere på hjemmet

22/02/2012 11:48

Susanne Kirkeby

Udvikling af nye sundhedstilbud kan i løbet af de kommende år betyde, at langt færre borgere behøver at blive indlagt på hospitalet. Det er formålet med et nyt samarbejdsprojekt mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland.

"Vi går i gang med en omstilling og udvikling af borgernære sundhedstilbud, hvor sundhedspersonalet samarbejder om, at vi i højere grad kan sikre, at patienterne bliver i eget hjem", siger sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen fra Lemvig Kommune.

De tre kommuner og regionen sætter i første omgang fokus på tre konkrete områder: Forebyggelige indlæggelser, den kroniske lungesygdom KOL og sårbehandling af sukkersygepatienter.

"Når det gælder forebyggelige indlæggelser på hospitalet, så er det ikke altid sådan, at patienten har brug for at være i nærheden af den lægefaglige ekspertise.

Drejer det sig for eksempel borgere med væskemangel eller afkræftelse efter influenza, så handler det mere om tilsyn fra egen læge og jævnlige besøg af en sygeplejerske. Det kan lige så godt foregå i hjemmet eller på en gæstestue på et lokalt plejehjem", siger Grete Bækgaard Thomsen.

I udviklingen af de nye sundhedstilbud vil man derfor lægge vægt på at styrke samarbejdet mellem kommunernes sundhedspersonale, de praktiserende læger og sygehusene. Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker tilbydes videreuddannelse og kurser i pleje af patienterne, som i mange tilfælde også selv
kan blive bedre til at håndtere sygdommen.

"Det viser erfaringer fra blandt andet behandlingen af KOL-patienter, som opnår en bedre livskvalitet, når de lærer selv at være bedre rustet til at reagere på
åndenød", siger Grete Bækgaard Thomsen.

I projektet vil man også arbejde med den såkaldte tele-medicin, hvor moderne teknologi i form af kameraer og computerskærme bruges til at sikre den rigtige behandling, uden at borgerne nødvendigvis behøver at opsøge en læge.

Ifølge sundhedschefen er der allerede gode erfaringer med brug af tele-medicinsk udstyr hos sukkersyge, der kan få alvorlige sår på ben og fødder. Gennem billeder og løbende registrering af oplysninger kan hjemmesygeplejersker, praktiserende læger og
særlige sår-sygeplejersker udveksle informationer til gavn for behandling og pleje af patienterne i eget hjem.

Projektet med udvikling af nye, borgernære sundhedstilbud bliver sat i gang i marts og skal løbe over de næste tre år. Staten støtter med 10 mio. kr.

Mest Læste

Annonce