God ledelse giver glade medarbejdere

Ledelse

06/02/2015 11:57

Suleman Haider

Arbejdsglæden helt i top – og sygefraværet helt i bund - blandt medarbejderne ved Lemvig Kommune. God ledelse er hemmeligheden bag.

Arbejdsglæden hos medarbejderne i Lemvig Kommune er helt i top, viser en ny undersøgelse.

Faktisk er tilfredsheden så stor, at den placerer kommunen blandt de bedste 30 procent af mellemstore offentlige og private virksomheder i Norden med mellem 300 til 1.500 medarbejdere.

”Det er naturligvis med stor tilfredshed, at vi i direktionen har fået resultaterne fra undersøgelsen præsenteret. Resultaterne understøtter, at vores fokus på arbejdsglæde har båret frugt. Og glade og tilfredse medarbejdere er de bedste ambassadører for vores kommune”.

”Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at arbejdsglæde og produktivitet hænger tæt sammen. Så det er på alle måder en god investering,” udtaler kommunaldirektør Birgit Fogh Rasmussen fra Lemvig Kommune.

Resultatet er desuden bedre end gennemsnittet for kommunalt ansatte i Danmark, hvor indeks for arbejdsglæden ligger på 72, mens den i Lemvig Kommune ligger på indeks 75. Undersøgelsen viser videre, at god ledelse er nøglen til tilfredse medarbejdere. 

Nærmeste leder er vigtig

I Lemvig Kommune ser medarbejderne meget positivt på deres nærmeste leder. Andelen af såkaldte helstøbte ledere, som af deres medarbejdere både ses som meget fagligt - og ledelsesmæssigt kompetente, er højere end i andre kommuner.

Konkret har man i Lemvig Kommune igennem årene da også arbejdet målrettet med ledelsesudvikling.

”Vi har siden kommunesammenlægningen arbejdet bevidst med ledelsesudvikling både formelt og uformelt og det er dejligt at se, at vores medarbejdere kvitterer for indsatsen med at give vores ledelse en så høj score,” siger Birgit Fogh Rasmussen.

Alle ledere i Lemvig Kommune skal have diplomuddannelse i ledelse, og rekruttering af ledere med personale - og budgetansvar foregår efter samme faste procedure.

Ansvar for hinandens trivsel

Dertil kommer, at den værdibaserede ledelsesform har vundet markant indpas i hele organisationen og har givet et godt samarbejdsklima. Både det faglige og sociale samarbejde i kommunen vurderes af medarbejderne som værende helt i top, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen viser endvidere, at medarbejderne i Lemvig Kommune i højere grad end i andre kommuner tager ansvar for hinandens trivsel, ifølge undersøgelsen. Tilsammen udmønter arbejdsglæden og det gode arbejdsklima sig i et rekordlavt sygefravær. Lemvig Kommune har således Danmarks laveste sygefravær, viser de seneste tal fra KL.

”Arbejdsglæde giver større engagement, og betyder helt sikkert også meget for antallet af sygedage. God ledelse skaber arbejdsglæde, engagerede og effektive medarbejdere – og har en positiv afsmittende effekt på sygefraværet,” udtaler Birgit Fogh Rasmussen.

Fakta

Meget tilfredse medarbejdere

Med et indeks på 75 i arbejdsglæde ligger medarbejderne i Lemvig Kommune blandt de bedste 30 procent af mellemstore offentlige og private virksomheder i Norden med mellem 300 til 1.500 medarbejdere.

Kilde: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse for 2014 - lavet af Ennova for Lemvig Kommune.

Danmarks laveste sygefravær 

  1. Lemvig 3,3 procent
  2. Skive 3,5 procent
  3. Esbjerg 3,5 procent
  4. Fanø 3,5 procent
  5. Rebild 3,6 procent

Kilde: KL´s seneste opgørelse fra 2013

 

Mest Læste

Annonce