Ny struktur i dagtilbud – nye muligheder for forældreindflydelse

Velfærd

25/09/2013 12:50

Freja Eriksen

Forældre til børn i Lolland Kommunes dagpleje, vuggestuer og børnehaver får 1. januar 2014 helt nye muligheder for indflydelse, for den netop vedtagne dagtilbudsstruktur har en langt tættere forbindelse til det politiske niveau.

”Med den nye struktur kommer vi politikere i langt tættere dialog med forældrene i dagtilbud – og det glæder jeg mig rigtig meget til,” siger Tom Larsen. Den tætte dialog med forældrene er nyt på dagtilbudsområdet, mens der har været tæt samarbejde med skolernes bestyrelser i flere år. Det er på tide at forældrene til de små børn får samme mulighed som forældre til skolebørn, som Tom Larsen udtrykker det.

Trine Kristoffersen som er formand for bestyrelsen i Solsikken i Nakskov, siger:

”Det er virkelig noget af dét, der tiltaler mig ved den nye struktur – at kunne komme i direkte dialog med vores politikere. Samtidig kan man som forældre vælge om man primært vil engagere sig i forældrekontaktrådet på sin egen institution og de aktiviteter der foregår i hverdagen, eller om man vil være aktiv i forhold til hele områdets udvikling.”

Ny dagtilbudsstruktur i Lolland Kommune

Den nye dagtilbudsstruktur består af 3 områder:

Nakskov: Blæksprutten/Falken, Solsikken, Mælkebøtten, Børnehuset Skovgårdsvej, Gaia, Riddersborg, Dagplejen. Kommende områdekoordinator i Nakskov bliver Pernille Petersen som er leder i Mælkebøtten. Teamleder for Dagplejen i Nakskov bliver Marianne Hansen, som i dag er konstitueret leder i dagplejen.

Maribo: Børnehusene Østre Park, Præstebakkens Børneinstitution, Skovtrolden, Rydsmarkens Børnehave, Dagplejen. Kommende områdekoordinator i Maribo bliver leder af Skovtrolden Sonja Nielsen. Teamleder for Dagplejen i Maribo bliver Jette Aastrand Jørgensen.

Midt-land: Tryllefløjten, Fejø Børnehus, Stjernehuset, Børnehuset Kongeleddet, Myretuen, Børnehuset Vandloppen, Møllebakken, Dagplejen. Kommende områdekoordinator i Midt-land bliver leder i Vandloppen LisLone Kamper. Teamleder for Dagplejen i Midt-land bliver Marianne Hansen

Teamlederfunktionen for dagplejen i Nakskov og midt-land områderne varetages således af samme person.

På hver institution er der et forældrekontaktråd. Hvert område har en fælles forældrebestyrelse med direkte repræsentation fra forældrekontaktrådene. Områdekoordinatoren bliver forældrebestyrelsernes sekretær og ansvarlig for at lede bestyrelsens beslutninger ud i netværket.

 

 

 

 

I øjeblikket er formand for Børne- og skoleudvalget Tom Larsen ude i institutionerne for at snakke med forældrebestyrelsesformændene og lederne om den nye struktur på dagtilbudsområdet og om budget 2014.

Det er første gang der afholdes dialogmøder ude i områderne Nakskov, Maribo og Midt-land, og møderne fungerer derfor også som en forsmag på de muligheder der åbnes når den nye dagtilbudsstruktur med fælles forældrebestyrelser træder i kraft.

I forbindelse med den nye struktur skal der vælges repræsentanter til at sidde i forældrekontaktråd i institutionerne og i dagplejen. Hvert forældrekontaktråd skal vælge en repræsentant til områdets fælles forældrebestyrelse. Valgene foretages i første kvartal af 2014, så forældrekontaktråd og bestyrelser kan konstituere sig senest 1. april. Her ligger et naturligt skift, når kommende skolebørn overgår til førskole-SFO.

Den nye struktur er ikke kun en ændring i forhold til forældrebestyrelser i områderne og forældrekontaktråd i de enkelte institutioner. Der er også tale om en helt ny forpligtende netværksledelse.

Netværksledelse med sidegevinster

Forpligtigende netværksledelse er den nye ledelsesarena som lederne af de decentrale daginstitutioner samt dagplejen skal arbejde med afsæt i, når de fra januar 2014 træder ind i det nye år. Pia Ulrich Jensen som er leder i Præstebakken, mener at der med den nye struktur følger nogle ’sidegevinster’ ”Vi får nogle sidegevinster, som vi ikke kunne se før vi gik i gang med arbejdet – vi får virkelig mulighed for at udfordre gamle vaner og være ambitiøse for hele området på en helt ny og anderledes måde”.

Konference klæder lederne på til den nye udfordring

Alle lederne har netop afholdt lederkonference, hvor de blev klædt godt på i forhold til den nye opgave. Der blev arbejdet med at udfylde rammen i de nye netværk, som lederne nu skal arbejde i.

”Det bliver en virkelig spændende tid vi går i møde, og vi har god tid til at gøre os klar,” siger LisLone Kamper, der er leder i Vandloppen. Hun har samtidig sagt ja til at blive områdekoordinator for ’Midt-land området’. ”Nu skal vi hjem i institutionerne og arbejde på at vores medarbejdere og bestyrelser også bliver klædt godt på”.

 

Mest Læste

Annonce