Tidlig indsats for tosprogede børn gør en forskel

Velfærd

06/12/13 8:13

Freja Eriksen

Succesfuld Lyngby-Taarbæk model udbredes nu til hele landet. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man med projektet ”Sprog er en gave” sat fokus på at fremme tosprogede børns sproglige udvikling allerede i børnehaven.

Formålet med at styrke de tosprogede børns sproglige kompetencer er, at de bliver ordentligt klædt på til den danske folkeskole samt i sidste ende at øge deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der har været særligt fokus på, hvordan tosprogede drenges sproglige udvikling kan styrkes, og hvordan tidlige skrive- og læseaktiviteter kan understøtte de tosprogede børns sprog.

Forældresamarbejde er vejen frem

Med projekt ”Sprog er en gave” har kommunen med støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje til forældresamarbejde i dagtilbud gennemført et succesfuldt forløb. Det er resulteret i: 

  • et dialog- og refleksionsmateriale til medarbejderne om hhv. sprogstimulering og forældresamarbejde
  • et inspirationskatalog til tosprogede forældre om, hvordan de kan støtte deres børns sproglige udvikling.

”I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi etableret en målrettet indsats for at nå de tosprogede forældre, allerede mens deres børn går i børnehave. I Lyngby-Taarbæk Kommune tror vi nemlig på, at forældrene både vil og kan støtte deres barns sprogudvikling”, siger Erik Pedersen, centerchef for uddannelse og pædagogik i Lyngby-Taarbæk kommune.

Og det har vist sig at holde stik. Evalueringen af projektet har blandt andet vist, at forældrene er blevet mere åbne over for at tale om og tage imod gode råd om deres barns sproglige udvikling, og at dialogmøderne opleves som en god måde at styrke forældresamarbejdet på.

Erfaringerne udbredes til hele Danmark

På baggrund af de succesfulde erfaringer man har gjort sig i Lyngby-Taarbæk Kommune har Social-, Børne- og Integrationsministeriet besluttet at lade landets øvrige kommuner få gratis adgang til materialet ved at finansiere produktionen af 800 kassetter.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger: ”Det er vigtigt, at vi giver tosprogede børn de bedste forudsætninger for, at deres danskkundskaber er på samme niveau som hos alle andre børn. Nu har vi et helt nyt redskab i dette arbejde: Metodekataloger, som giver ansatte i dagtilbud helt konkrete forslag til, hvordan man arbejder med at stimulere 0-5 åriges sprog. I arbejdet med at udvikle de tosprogede børns danskkundskaber er samarbejdet med forældrene helt afgørende, og jeg er derfor glad for, at Lyngby Taarbæk Kommune også har udviklet et inspirationskatalog, som henvender sig direkte til forældrene.”

Inspirationskataloget til forældrene vil blive oversat til flere sprog, og hele materialet er tilgængeligt i digital form på ministeriets hjemmeside. Find det her

Baggrund for projektet

Det toårige projekt ”Sprog er en gave - samarbejde med tosprogede forældre til børn i dagtilbud” er gennemført fra 1. juni 2011 til 1. juni 2013 i

fire dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det drejer sig om Børnehuset Vandpytten, Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Stoppestedet og Børnehuset Kastaniehuset. Projektet har modtaget 683.800 kr. i støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Selve projektet har desuden haft fokus på at kompetenceudvikle personalet i de fire dagtilbud. Der har været afholdt seminarer, workshop, kurser og studietur. De tosprogede forældre har deltaget i fokusgruppeinterviews og dialogmøder.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce