Svar på opråb til Mariagerfjord Kommune

05/03/2013 10:49

Mariagerfjord Kommune

Vedrørende blogindlæg i den offentlige sektor.dk I indlægget ”opråb til politikerne i Mariagerfjord Kommune” den 24. februar fremføres det; at kommunen i en personsag skulle have begået lovbrud i sagen og borgerens privatrådgiver politiserer sagen på denne baggrund.

Det er min opfattelse, som arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune, at sagen er vurderet i henhold til lovgivningen.

Kommunen har derfor vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en førtidspensionssag til en kun 29-årig borger, hvis erhvervsevne ikke er fuldt afklaret.

I denne slags sager har en borger, der ikke er enig i kommunens vurdering, mulighed for selv at rejse en pensionssag på det foreliggende grundlag.

Hvis kommunen giver afslag på ansøgningen, kan borgeren klage til beskæftigelsesnævnet. Ligeledes kan alle afgørelser indklages til beskæftigelsesnævnet.

På den måde sikres det, at kommunen ikke kan begå lovbrud, som det hævdes i bloggen.

Privatrådgiveren giver i indlægget udtryk for, at der er en førtidspensionssag i gang. Det er der mig bekendt ikke, da hverken kommunen eller borgeren selv har rejst en førtidspensionssag.

Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Venlig hilsen

Michael B. Tidemand

Arbejdsmarkedschef

Mest Læste

Annonce