Metodecentret lancerer alternativ til amerikanske MST

Social

20/12/18 1:38

Simon Østergaard Møller

Det nye behandlingstilbud hedder MSI og er udviklet af Metodecentret i samarbejde med flere kommuner. Fra 2019 træder de nuværende MST-organisationer ud af samarbejdet med MST og flere af dem træder ind i et nyt samarbejde med Metodecentret om MSI.
1. januar 2019 lancerer Metodecentret et alternativ til det kendte amerikanske behandlingstilbud Multisystemisk Terapi, MST. Det nye behandlingstilbud hedder Multisystemisk Indsats, MSI, og bliver et intensivt behandlingstilbud til udsatte børn og unge med adfærdsproblemer. Det er en bredere målgruppe, end der i dag kan henvises til i MST.   Det nye behandlingstilbud er udviklet i et samarbejde mellem flere af de nuværende MST-organisationer og Metodecentret, som hidtil har fungeret som såkaldt MST-netværkspartner. Med virkning fra årsskiftet indstiller de fem nuværende MST-organisationer samarbejdet med MST Services i USA, og Aarhus, Herning og Randers Kommuner indgår i stedet et nyt samarbejde med Metodecentret om MSI.   MSI skal skabe langtidsholdbare forbedringer MSI inddrager alle aktører i barnets eller den unges liv. Behandlingen skal være både systematisk og fleksibel, og fokus er på at skabe langtidsholdbare forbedringer af barnets eller den unges livsmuligheder.   ”Vi har taget udgangspunkt i relevante teorier indenfor det systemiske, kognitive og udviklingspsykologiske, fordi det passer godt til den tilgang, som vi har erfaring for virker. Vi har arbejdet tæt sammen med de eksisterende MST-organisationer og vores kolleger i Metodecentret”, siger Randi Nørup fra Metodecentret. Hun har sammen med Trine Gaardsøe fra Metodecentret udviklet det nye behandlingstilbud.   Skræddersyet til Danmark Med det nye behandlingstilbud adresserer Metodecentret en række udfordringer, som de fem MST-organisationer har oplevet med MST.   ”MSI tager højde for en række kulturelle og samfundsmæssige vilkår, der er forskellige fra USA, som MST er udviklet til. Vi tager også højde for, at de fleste kommuner i Danmark ikke er store nok til i længere tid at have et team målrettet en snæver målgruppe. Det er vigtigt, at man hele tiden kan tilpasse sig de behov, der er i kommunerne. Det er det, MST ikke kan, fordi man kun har licens til at arbejde med én type målgruppe”, siger Trine Gaardsøe.   MST-Aarhus forventer bedre kvalitetssikring Hos den nuværende MST-organisation MST-Aarhus har man store forventninger til det nye behandlingstilbud.   ”Vi forventer at få en bedre kvalitetssikring af en bredere målgruppe med MSI. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Metodecentret har været gode til at inddrage og involvere os i processen omkring tilbuddet, så forventningen er også, at det gode samarbejde fortsætter”, siger Leif Møller, som er leder af MST-Aarhus.   Hos Metodecentret ser man frem til, at det nye behandlingstilbud skydes i gang.   ”Vi håber og forventer, at MSI vil være mere relevant for flere kommuner, så flere børn og unge kan få adgang til denne type behandling”, siger Simon Østergaard Møller, som er daglig leder af Metodecentret.   For yderligere information om MSI kontakt Metodecentret.