Middelfart Kommune bringer teknologi i øjenhøjde

Velfærd

23/09/2015 13:20

Suleman Haider

Der er gang i debatten om, hvordan vi, i kommunerne, bliver bedre til at høste gevinsterne forbundet med velfærdsteknologi. Hvordan sikrer vi god implementering, stor udbredelse, at vi foretager de rigtige valg og køber de rigtige teknologier etc. I Middelfart Kommune er vi i gang med et projekt, som vi tror, andre kommuner kan inspireres af. Vi kalder det Teknologi i Øjenhøjde.

25 testfamilier hjælper os

Sådan her skriver en mor til en dreng på 2 år, der har cerebral parese på et opslag i den offentlige Facebook-gruppe, hun har oprettet som en slags dagbog for sin søn, og som hun har sagt ja til, at vi deler med andre:

”Så har vi endelig haft vores andet møde med kommunen ang. projektet Teknologi i Øjenhøjde. På det første møde skulle vi fortælle om vores drømme, håb og udfordringer og ud fra det har kommunen opsat det mål, vi skal arbejde med igennem dette projekt. På mødet i dag fortalte de, hvilket mål de har opsat for os, og nu hvor vi så har godkendt det, kan de begynde at finde de hjælpemidler, som kan få os nærmere på vores mål.

Vi har været sindssygt spændte på at høre, hvad de har fået ud af den første samtale, og det var svært ikke at hoppe op og ned af begejstring, da vi fandt ud af, at de har taget udgangspunkt i netop det allervigtigste, jeg sagde den dag:

"Det er det, vi hele tiden arbejder med, at han skal udvikle sig. Det vil afhjælpe os, at han udvikler sig".

Ud fra denne sætning har de opsat følgende mål:

"Vi kæmper, sammen med William, mod spasticiteten"

Hvor helt igennem fantastisk er det ikke lige? Det betyder simpelthen, at vi det næste år frem skal afprøve hjælpemidler, som kan støtte William i sin udvikling og forhåbentligt mindske hans spasticitet. Det er det bedste mål, der nogensinde kunne blive stillet for os, da det er vores allerstørste ønske og netop det, vi arbejder så hårdt på. Måske nogle tænker "ja selvfølgelig"! Men de kunne lige så godt have givet os hjælpemidler til at aflaste os forældre; som fx hæve/sænke puslebord, specielseng, lift osv. I stedet har de lyttet til vores drømme og ønsker og det er en helt vidunderlig følelse!”

Middelfart Kommunes Living Lab for velfærdsteknologi er 25 testfamilier, der bor i kommunen og modtager støtte i en eller anden form fra Social- og Sundhedsforvaltningen. De 25 familier er i forskellige målgrupper, vi arbejder sammen med borgere, der har demens, borgere, der har sklerose eller Parkinsons sygdom, unge mennesker med handicap, der gerne vil kunne bo i egen bolig, børn med fysiske funktionsnedsættelser, borgere der har fået en hjerneskade og en håndfuld andre. De 25 familier har alle sagt ja til at være testfamilier i et år, hvor de vil afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger og fortælle os, om de virker.

Behov, mål, match, gevinst

De fire elementer er, kort fortalt, formlen for, hvordan vi arbejder sammen med de 25 familier. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er borgeren selv, der er ekspert i eget liv, og derfor har vi en meget individuel tilgang til hver enkelt familie. Det er hele tiden familiens behov, vi tager udgangspunkt i, når vi matcher teknologier og familier. Helt konkret har vi, ved hjælp af kvalitative interview, afdækket hver enkelt families behov og, sammen med familien, opsat mål for, hvad vi, sammen, vil forsøge at opnå i det år, familierne tester teknologi. Et eksempel på et behov og et mål er: Behov: Jeg vil helst kunne klare så meget som muligt selv. Jeg vil helst ikke have for meget kommune og sygehus ind over. Mål: Vi skal hjælpe borgeren med at holde kommunen fra døren.

Med afsæt i behov og mål udvælger vi teknologi, der vil kunne understøtte, at vi når målet. For hver valgt teknologi udarbejder vi et Gevinsttræ, som er en evalueringsmetode, der er udviklet af KL’s Konsulentvirksomhed. Og i de løbende evalueringer holder vi øje med, om teknologien og de øvrige indsatser skaber de gevinster, i hver enkelt familie, som vi regnede med, og at vi, igen for hver enkelt familie, bevæger os i den rigtige retning mod målet.

Metodeudvikling via Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI)

Ideen om de 25 familier opstod i samarbejde med konsulentfirmaet Public Intelligence, der samarbejder med kommunerne om at skabe forskellige former for Living Labs som fysiske arenaer for arbejdet med god implementering af velfærdsteknologi i tæt samarbejde med borgere og personale.

Sammen har vi udviklet processerne og metoderne, der understøtter vores arbejde med de 25 testfamilier. Det har været – og er – givtigt at samarbejde, kommune og konsulenthus, så tæt sammen om at skabe en helt ny tilgang til velfærdsteknologi. En central pointe er, at vi tør lade borgerne være eksperter og vender rollen om, så vi kan lære noget af borgernes afprøvning af teknologier – en spændende demokratisering af et Living Lab.

I samarbejdet har vi, som kommune, sat et stærkt hold af sundhedsfagligt personale, hjælpemiddel- og velfærdsteknologikyndige og stærkt funderet projektledelse internt i egen organisation. Public Intelligence bidrager med deres erfaring og viden om, hvad der virker godt i andre kommuner og med deres kendskab til, og brede netværk inden for, leverandører af velfærdsteknologi.

Sammen har vi, igennem en række workshops, udviklet konceptbeskrivelsen, der ligger til grund og er lige nu i fuld gang med at teste teknologier hjemme hos familierne. Vi går ud til familierne sammen og understøtter også der hinanden med vores forskellige kompetencer, så familierne får en god oplevelse samtidig med at vi, som kommune, får udviklet vores viden om – og konkrete erfaring med – hvilke teknologier, der virker godt i forhold til forskellige borgermålgrupper, aldersgrupper og funktionsevneniveau.

Vi er allerede blevet kontaktet af flere kommuner, der har hørt om Teknologi i Øjenhøjde, og som overvejer at gennemføre en lignende proces. I de situationer er det også godt med et tæt OPI, så vores private samarbejdspartner kan tage over, når vi går fra videndeling til evt. konkret opstart af lignende forløb i andre kommuner.

Yderligere info og konkrete oplevelser fra forløbet

Vi stiller gerne op til interview, hvor vi fortæller mere om Teknologi i Øjenhøjde. Hvorfor vi gør de, hvad vi har opnået indtil nu og hvad vi forventer at have skabt af viden og resultater, når projektet er gennemført i juli måned 2016.

Allerede nu har vi masser af gode eksempler på, hvordan borgere og medarbejdere oplever at være med, som vi gerne deler. F.eks. er der en lang række eksempler på, hvordan familierne reagerer, når vi kommer ud og præsenterer dem for de teknologier, vi beder dem teste.

Jeg selv kan eventuelt fortælle mere om formålet med – og forventningerne til – Teknologi i Øjenhøjde set med direktionens briller. Jeg er også sikker på, der er flere af familierne, der gerne vil udtale sig. F.eks. følger vores lokale avis Fyens Stiftstidende, en af familierne hen over året.

Man kan også læse mere om projektet, herunder se projektbeskrivelsen, her

Mest Læste

Annonce