CO2 udledning er faldet med 12%

19/03/2013 11:35

Næstved Kommune

Ny geografisk CO2 kortlægning gør status på klimaindsatsen i Næstved kommune, fire år efter Byrådets vedtog kommunens Klimaplan i 2009 – resultatet er et fald på 12% eller ca. 1 ton CO2 per indbygger.

Næstved Kommune har i perioden 2007-2011 opnået en CO2 reduktion på 12% og er dermed godt på vej mod første delmål på 30 % CO2 reduktion i 2020. Samtidig er andelen af vedvarende energi i energiforsyningen steget med 8% og udgør nu 34% af den samlede energiforsyning.

Vindmøller spiller en central rolle
Helt afgørende for den positive udvikling er kommunens opsætning af vindmøller. ”Uanset om man er for eller imod vindmøller, så håber jeg, alle kan glæde sig over, at vores vindmøller bidrager positivt til de klimaudfordringer, som vi også her i Næstved Kommune skal være med til at løse,” udtaler Lene Koustrup, udvalgsformand i Lokaldemokratiudvalget.

Helt ind i folks stuer
Et andet vigtigt indsatsområde har været energibesparelser og selvom elforbruget er steget, er det samlede energiforbrug faldet med 4%. ”Energibesparelser kræver, at man gør tingene lidt anderledes, end man plejer og det er en rigtig svær øvelse for mange mennesker,” siger Lene Koustrup.

Hun mener dog ikke, at det er en helt umulig opgave. ”Løsningsmulighederne skal helt hjem i folks stuer og prøves af i en helt almindelig hverdag. Vi har f.eks. oplevet et rigtigt stort engagement blandt kommunens borgere i forbindelse med vores Klimatjek-kampagner og projektet Test-en-elbil har givet folk mulighed for at prøve den nye teknologi af på egne præmisser” siger Lene Koustrup.

Fælles gavn af vedvarende energi i elnettet
Næstved Kommune får ligesom alle andre kommuner også gavn af de ændringer, der sker i samfundet. Et eksempel er den faldende udledning af CO2 i forbindelse med produktionen af el, fordi der kommer mere vedvarende energi i elnettet. ”Vi bidrager selv til en større andel af vedvarende energi i elnettet, men vi får også glæde af, at der sættes vindmøller op i Vestjylland. Det tager vi med, og så arbejder vi naturligvis selv videre med de indsatsområder, som vi ved batter,” fortæller Lene Koustrup.

Mest Læste

Annonce