Jens Chr. Birch fratræder efter eget ønske

28/08/2012 22:09

Næstved Kommune

Jens Chr. Birch har indgået aftale med Økonomiudvalget om at fratræde sin stilling 1,5 år før det oprindeligt var aftalt. Den tidligere formand for Kommunaldirektørforeningen påbegynder et intensivt behandlingsforløb for kræft, og forudser derfor, at det vil vanskeligt at varetage stillingen som kommunaldirektør i den periode.

Om sin fratrædelse udtaler Jens Chr. Birch: ”Det er en beslutning, som er truffet med vemod og beklagelse. Jeg har været utrolig glad for og stolt over at være en del af Næstved Kommunes ledelse. Men i min situation har jeg fundet det mest ansvarligt, at fratræde min stilling i stedet for at sygemelde mig. Nu kan Næstved Kommune hurtigst muligt indlede arbejdet med at finde en ny kommunaldirektør.”

Borgmester Carsten Rasmussen forstår kommunaldirektørens beslutning.

”Jeg har stor forståelse for, at Jens Chr. Birch har valgt at fratræde sin stilling. Han havde en stor andel af den succesfulde kommunesammenlægning i 2007, og har siden været en erfaren og dygtig kommunaldirektør, som Næstved Kommune har rigtig meget at takke for. Det er kun naturligt, at han i denne situation har valgt at prioritere sit helbred og sin familie” udtaler Borgmester Carsten Rasmussen.

Økonomiudvalget har mandag d. 27. august indgået en aftale med Jens Chr. Birch om, at han stopper midt i oktober måned, når budgettet for 2013 er vedtaget.

Byrådet går nu i gang med at iværksætte en ansættelsesprocedure for at finde en ny kommunaldirektør hurtigst muligt. Der arbejdes hen imod tiltrædelse af ny kommunaldirektør i foråret 2013 – forventeligt omkring 1. maj 2013.

Mest Læste

Annonce