Anders Brinch Larsen stopper i Norddjurs

24/05/2012 22:02

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes servicedirektør Anders Brinch Larsen fratræder sin stilling med virkning fra d. 1. juni 2012.

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 23. maj 2012 blev aftalen mellem servicedirektør Anders Brinch Larsen og Norddjurs Kommune godkendt.
Aftalen er indgået efter gensidig aftale mellem parterne. Baggrunden er, at Norddjurs Kommune ønsker en ny struktur, hvor man samler den nuværende teknik- og miljøforvaltning med kultur- og udviklingsafdelingen.
Anders Brinch Larsen fratræder sin stilling med virkning fra d.30. september 2012, men er fritaget fra tjeneste med virkning fra d. 1. juni 2012. Anders Brinch Larsen har været ansat i Norddjurs Kommune siden 2007, og har senest haft direktøransvar for teknik- og miljøområdet samt arbejdsmarkedsområdet.
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt overtager indtil videre ansvaret for teknik- og miljøområdet, herunder betjeningen af teknik- og miljøudvalget. Økonomidirektør Eva Holm Iversen overtager indtil videre ansvaret for arbejdsmarkedsområdet og borgerservice samt ansvaret for betjening af arbejdsmarkedsudvalget.
Forslag til ny struktur præsenteres snart
”Jeg fremlægger på økonomiudvalgets møde d. 12. juni og kommunalbestyrelsens møde d. 19. juni forslag til en ny organisering. Den vil tage udgangspunkt i, at der opslås en stilling som udviklingsdirektør, som vil få ansvar for en ny samlet forvaltning bestående af teknik- og miljøområdet samt kultur- og udviklingsområdet. Jeg lægger desuden op til, at økonomidirektør Eva Holm Iversen i den nye struktur overtager ansvaret for arbejdsmarkedsområdet og borgerservice”, fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.
Godkender økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forslaget til den nye organisering, vil det betyde, at Norddjurs Kommunes direktion kommer til at bestå af kommunaldirektør, økonomidirektør, velfærdsdirektør og altså en udviklingsdirektør.
Medarbejderne er blevet orienteret om Anders Brinch Larsens fratrædelse tidligere i dag.

Mest Læste

Annonce