Fritidspas giver adgang til fællesskab

12/12/12 12:51

Norddjurs Kommune

Et aktivt fritidsliv rummer mange potentialer for børn og unge. Det giver adgang til at deltage i sociale fællesskaber og netværk og fremmer generel sundhed og trivsel.

Med projekt ”Fritidsvejledning med fritidspas” i Norddjurs Kommune er der siden august 2011 allerede mere end 180 børn og unge, der er begyndt at gå til noget i deres fritid. Målgruppen for projektet er alle ikke-fritidsaktive børn og unge mellem 6 og 17 år. Projektet, der løber indtil d. 1. oktober 2014, har som mål at rekruttere 450 børn og unge til fritidsaktiviteter.

Gennem fritidsvejledningen får børnene åbnet øjnene for de mange forskellige spændende fritidsaktiviteter, der er i Norddjurs. De fleste vælger at begynde til idræt, men der er også en del, der for eksempel begynder at gå til spejder, musik og på billedskole.

Børne- og ungdomsudvalgets formand Mads Nikolajsen (SF) glæder sig over projektets succes:

”Det er meget gavnligt for børn og unges udvikling, at de går til en fritidsaktivitet. Det giver adgang til nye sociale fællesskaber, og den adgang vil vi gerne give alle børn og unge. Det er glædeligt, at dette Norddjurs-projekt kan give støtte og vejledning til så mange børn”.

Voksen- og plejeudvalgets formand, Niels Erik Iversen (S), supplerer:

”Projektet kan bryde barrierer og lette adgangen fra at være inaktiv til at være fritidsaktiv. Der lægges et stort stykke arbejde i at finde det rette match mellem barn og aktivitet for derved at øge chancerne for, at barnet fortsætter i aktiviteten og drager nytte af alle de fordele, der er ved at have et aktivt fritidsliv”.

Glade børn

Projektets to fritidsvejledere oplever glade børn, der får mange gode oplevelser i fritidslivet. En vejledning foregår ved, at en af fritidsvejlederne laver en aftale med barnet og dets forældre.

Herefter mødes de og får en snak om valg af aktivitet, træningstider, kontingent mm. Vejledningen foregår typisk i hjemmet, men kan også foregå på barnets/den unges skole eller f.eks. på et af Ungnorddjurs’ kontorer.

Herefter er det op til familien, om de har brug for mere vejledning i forhold til at komme i gang med en fritidsaktivitet. ”Fritidspasset” består af en økonomisk støtte til kontingent.

Der er god opbakning til projektet, og deltagerne er meget positive overfor det. Fritidsvejlederne oplever, at der i fritidslivet er rigtig mange ildsjæle, som er gode til at tage imod børnene. Der er rekrutteret fra hele kommunen, og på www.aktivnorddjurs.dk kan man få et overblik over de mange forskellige fritidsaktiviteter.

På hjemmesiden er det muligt både at søge på det område, man bor i eller efter den aktivitet, som man ønsker at gå til.

Projektet er støttet af Socialstyrelsen under Social- og Integrationsministeriet med 3,3 millioner kroner. Norddjurs Kommunes sundhedsafdeling medfinansierer sammen med bl.a. Ungnorddjurs cirka 1 million kroner i form af personaleressourcer.

På landsplan er der 23 kommuner, der har modtaget støtte til lignende projekter.  

Billede: Colourbox

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce