Efterlønsmodtagere får bedre muligheder for at arbejde frivilligt

Velfærd

01/05/2017 11:11

Nick Allentoft

Nordfyns Kommune er klar med frikommuneforsøg, hvor efterlønsmodtagere får lov at arbejde frivilligt i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner.

En enig kommunalbestyrelse har godkendt, at Nordfyns Kommune indsender et frikommuneforsøg til behandling i Folketinget. Forsøget handler om, at borgere på efterløn skal have mulighed for at arbejde som frivillige i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner.

Som det er nu bliver efterlønnere trukket i deres ydelse fra første time, når de udfører frivilligt arbejde uden for foreningsregi. For frivilligt arbejde i foreninger og frivillige organisationer bliver efterlønsmodtagere, trukket i ydelse for det frivillige arbejde, der overstiger fire timer ugentligt.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Borgmester Morten Andersen ser frem til at prøve det aktuelle forsøg af:

- Vi har lige vedtaget en politik for det aktive medborgerskab, der skal skabe grundlag for samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunen. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen ikke står i vejen for at vores aktive medborgere kan gøre en indsats. Det gør den, hvis det har økonomiske konsekvenser for efterlønnere at involvere sig. Frikommuneforsøget er en rigtig god mulighed for at prøve ny lovgivning af, forklarer borgmesteren.

LÆS OGSÅ: Ministre klar til at justere regler

Forsøget sendes til ministeriet den 1. maj, og ministeriet beslutter, om de vil imødekomme ansøgningen og fremsætte forslaget som lovforslag for Folketinget. Hvis forsøget bliver godkendt, forventes det at træde i kraft i januar 2018 og kommer til at løbe indtil udgangen af 2021.

Nordfyns Kommune er frikommune i tværkommunalt samarbejde

I efteråret blev Nordfyns Kommune udvalgt som frikommune.

Med en status som frikommune kan en kommune udfordre gældende lovgivning og søge om at blive fritaget for en række regler og love i en forsøgsperiode. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan føre til udvikling og forbedring af velfærd.

43 andre kommuner blev også udvalgt ved samme lejlighed. Kommunerne arbejder sammen i tværkommunale netværk.

Nordfyns Kommune er sammen med Holbæk, Assens, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Aarhus Kommune frikommune under overskriften "Øget borgerinvolvering og samskabelse."

Ansøgningen om fritagelse for reglerne for frivilligt arbejde som efterlønsmodtagere indsendes sammen med Holbæk, Aarhus og Assens kommuner.

Mest Læste

Annonce