Aktiv Hverdag skal gøre ældre mere selvhjulpne

24/01/2012 14:11

Odder Kommune

I fagsproget hedder det ”hverdagsrehabilitering”. For de berørte borgere handler det om, at de i mindre grad skal være afhængige af andres hjælp, og at de så længe som muligt kan bevare et aktivt og selvstændigt liv. Andre kommuner har gjort det med stor succes, og i løbet af foråret kommer det til Odder Kommune under navnet ”Aktiv Hverdag”.

”Aktiv Hverdag” kommer i første omgang til at omfatte nyvisiterede borgere. De første borgere forventes at indgå i projektet fra 1. marts 2012.

Forinden skal medarbejderne oplæres i en ny måde at arbejde på, og derfor bliver medarbejderne i Odder Kommunes Ældreservice i disse dage informeret om det nye tiltag, hvor de får mere at vide om, hvad hverdagsrehabilitering går ud på, og hvad man håber at opnå - for borgerne og for kommunen.

Medarbejderne skal på kursus I de kommende uger sætter Odder Kommune gang i et kursusforløb, hvor alle berørte medarbejdere, dvs. visitatorer, terapeuter, sygeplejersker og sosu-personale skal lære hvordan de kan støtte og aktivere den enkelte borger, i stedet for at kompensere borgeren for det, han eller hun ikke kan. Kursusforløbet omfatter ikke kun Odder Kommunes egne medarbejdere, men også ansatte hos private leverandører af hjemmehjælp.

Genvinde tabte færdigheder Målet med ”Aktiv Hverdag” er at hjælpe en borger, der oplever fysiske begrænsninger, til at genvinde de tabte færdigheder, så man igen kan leve et liv uafhængigt af andres hjælp. Opskriften er en intensiv og aktiv træningsindsats i eget hjem på tværs af visitation, rehabiliteringsteam og hjemmepleje for såvel offentlige som private leverandører. Rehabiliteringsteamet hjælper borgeren med at sætte mål for indsatsen og varetager træningsindsatsen, så borgeren kommer i mål.

Fokus på de ældres egne ressourcer Formand for social- og sundhedsudvalget Sanne Rubinke (SF) er begejstret for projektet: - Vi tror dette tiltag kan blive en stor fordel for borgerne. Det er de færreste ældre, der har lyst til at være afhængige af andres hjælp. Med projektet vil vi fokusere på de ressourcer, de ældre har, i stedet for at fokusere på det, de ikke kan. Og så investerer vi massivt i at gøre den ældre selvhjulpen igen, fx efter en operation.

”Aktiv Hverdag” – sådan hedder Odder kommunes nye tilbud til borgere, der visiteres til praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje efter den 1. marts 2012. Først skal medarbejderne dog på kursus.

Flere ældre skaber behov for nytænkning
Socialdirektør Jette Rud Knudsen fortæller om baggrunden for projek-tet: - I løbet af de næste ti år stiger andelen af ældre borgere mellem 76 og 85 år med 49 % i Odder Kommune. Samtidig bliver der færre menne-sker på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt at overveje, om vi kan yde støtte til de, der har behov, på en smartere måde end i dag, siger hun.

Fordele for både borgere og medarbejdere En række kommuner har indført eller er i gang med at indføre hverdags-rehabilitering, og erfaringerne er meget positive, ikke mindst fra borgerne.
Med Aktiv Hverdag investerer kommunen i en intensiv træningsindsats i borgerens eget hjem. I følge socialdirektør Jette Rud Knudsen har det også betydning for medarbejderne.

- Vi ved fra andre kommuner, at også medarbejderne er begejstrede for at arbejde med rehabilitering. Det giver større arbejdsglæde, når man kan være med til at skabe succesoplevelser for borgeren og gøre borgeren uafhængig af andres hjælp.

Aktiv hverdag er rent sundhedsfremme
Kommunens sundhedskoordinator Malene Herbsleb er også begejstret for projektet:
- Set fra et sundhedsperspektiv giver det rigtig god mening at arbejde med hverdagsrehabilitering. Det er rent sundhedsfremme, når kommu-nen går ind og understøtter borgeren i at kunne mestre sit hverdagsliv, siger sundhedskoordinatoren, som tilføjer, at projekt Aktiv Hverdag matcher såvel kommunens sundhedspolitik som Politik for voksne med særlige behov.

Mest Læste

Annonce