Gymnasieelever arbejder med kommuneplanen

18/03/2013 09:27

Odder Kommune

60 elever på Odder Gymnasium arbejder aktivt med at komme med input til kommuneplanen. Nogle af eleverne får lov at fremlægge deres tanker og ideer for politikerne.

Hvad mener de unge om den by og kommune, de færdes i? Hvordan kan man udvikle kommunen, så den kan blive attraktiv at bo og leve i? De spørgsmål arbejder 60 elever på Odder Gymnasium med i disse dage. Odder Kommune har for nylig sendt et forslag til kommuneplan for årene 2013-2025 i offentlig høring, og som en del af denne høring, har Od-der Kommune spurgt de lokale skoler og gymnasiet om man kunne tænke sig at bruge kommuneplanforslaget som en del af undervisningen.

60 elever deltager
Odder Gymnasium sagde ja tak til invitationen, og derfor er 60 elever lige for tiden i gang med at ”grave sig ned” i kommuneplanens mange detaljer. De 60 elever er dels to 1.g-klasser, dels elever på et hold, der har samfundsfag på A-niveau. Forleden var to medarbejdere fra Odder Kommunes planafdeling på besøg på gymnasiet, hvor de fortalte om kommuneplanen, og hvordan man kan gøre sin indflydelse gældende.

Indblik i de demokratiske processer
- På Odder Gymnasium tager undervisningen ofte udgangspunkt i det omgivende samfund, og derfor er det kærkomment at nogle af vores elever får mulighed for at blive inddraget i arbejdet med Odder Kommunes planlægning, siger rektor Lars Bluhme. Han tilføjer, at skolens elever ofte er på ekskursioner eller besøger virksomheder og offentlige institutioner, ligesom man får besøg af personer udefra, som ved noget særligt om et emne. I det hele taget er der mange aktiviteter, hvor eleverne er ude af skolen eller hvor samfundet kommer ind i skolen.
- I dette projekt får eleverne mulighed for at få indblik i de demokratiske processer og måske også indflydelse på det lokalsamfund, som de kommer til at bo i, når de bliver voksne, siger Lars Bluhme.


Elever møder politikere
Eleverne arbejder i små grupper ud fra nogle overordnede emner i kommuneplanen. Arbejdet munder ud i skriftlige rapporter, hvoraf kommunens Plan-afdeling udvælger nogle projekter, som eleverne derefter skal fremlægge for politikerne i Økonomiudvalget.
- Det er en ny spændende måde at arbejde med kommuneplanen på, og jeg glæder mig til at høre de unge menneskers tanker. Specielt ser jeg frem til at høre, hvad de vil gøre for at få flere til at flytte til kommunen; det er et emne som vi politikere skal arbejde meget med i år. Der vil utvivlsomt være elementer i deres forslag, som vi kan bruge, siger borgmester Elvin. J. Hansen.
 

Mest Læste

Annonce