To chefer fratrådt og en tredje får advarsel efter kritisk redegørelse på børneområdet

Ledelse

01/10/2015 12:53

Nick Allentoft

To chefer er fratrådt, og en tredje chef får en advarsel som konsekvens af den eksterne redegørelse, som børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) offentliggjorde midt i september. Redegørelsen slog fast, at der var sket planlagte og systematiske overtrædelser af lovgivningen på området for udsatte børn.

Odense Kommune har taget konsekvensen af den kritiske redegørelse, som blev foretaget på området for udsatte børn i september, da den øverste chef for det specialiserede børneområde nu er fratrådt. Samtidig er en afdelingschef også fratrådt.

 

- Vi kan ikke acceptere, at der sker planlagte og systematiske lovbrud. Derfor har redegørelsen fået så alvorlige personalemæssige konsekvenser, siger konstitueret administrerende direktør i Børn- og 

En tredje afdelingschef har fået en advarsel.

De to afskedigede chefer får begge løn i deres opsigelsesperiode, som er henholdsvis et helt og et halvt år, svarende til i alt 1,3 mio. kr.

- Samlet er det et højt beløb, men vi er nødt til at følge de regler, der er på området. Da der er tale om personalesager, kan jeg desværre ikke kommentere sagerne yderligere, siger Poul Anthoniussen, som nu ser fremad.

- Vi har allerede en ny konstitueret ledelse på plads, så vi kan koncentrere os om at sikre, at alle børn og deres forældre får de ydelser og den behandling, de har krav på, siger den konstituerede direktør.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er tilfreds med, at høringsprocessen nu er slut.

- Jeg tog initiativ til at få udarbejdet en uvildig ekstern redegørelse, og efterfølgende tog jeg ansvaret for, at den daværende administrerende direktør fratrådte, da jeg ikke havde tillid til, at han kunne føre forvaltningen videre. Samtidig bad jeg den konstituerede direktør om at indlede et høringsforløb for at få klarlagt, om der var chefer, som havde tilsidesat deres tjenestelige pligter, og i givet fald, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skulle have, siger Susanne Crawley Larsen.

I næste uge skal kommunens Børn- og Ungeudvalg præsenteres for en plan for, hvordan økonomien på området i 2015 bringes i balance. Og på næste udvalgsmøde 27. oktober skal der fremlægges en ny version af planen Nye Veje Sammen, som bygger på et realistisk budget og med en realistisk tidshorisont.

 

Mest Læste

Annonce