Datatilsynet udtaler kritik af Odense Kommune

21/6/12 12:56

Odense Kommune

Efter en række sager i efteråret, hvor der utilsigtet slap fortrolige dokumenter ud med oplysninger om borgere fra Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen, betegner Datatilsynet nu hændelserne som kritisable. Tilsynet foretager sig ikke yderligere i sagen.

”Der er ikke udvist den fornødne omhu”, hedder det i en udtalelse fra Datatilsynet om tre episoder i efteråret, hvor der slap fortrolige oplysninger ud om en række borgere.

I det ene tilfælde havde en ekstern aktør ved en fejl smidt i alt 19 borgeres journaler i en container i Vollsmose.

I et andet tilfælde fik en borger oplysninger om en anden borger, da han bad om aktindsigt i sin sag, fordi den anden borgers oplysninger var glemt i en printer.

Og i et tredje tilfælde, var det ikke muligt for Odense Kommune at finde frem til den borger, der ifølge Fyens Stiftstidende, efter anmodning om aktindsigt i egne sager modtog akter på 37 andre borgere med personfølsomme oplysninger.

I de sager, hvor det var muligt, blev de pågældende borgere kontaktet og orienteret om sagerne samt tilbudt rådgivning og vejledning. Det tog fire borgere imod. Også psykologer og advokater, hvis navne var nævnt i akterne, blev orienteret.

Datatilsynet noterer sig i udtalelsen, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skærpet instrukserne og procedurerne både overfor medarbejdere og eksterne aktører, når det gælder omgangen med personfølsomme oplysninger.

Datatilsynet foretager sig ikke yderligere i sagen.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enig i udtalelsen og tager den til efterretning.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce