Kommunernes it-arkitektur skal løftes nu

09/03/2012 09:41

Odense Kommune

Der skal bedre styr på kommunernes it, og kommunerne skal være en stærkere spiller over for omverdenen. Det mener digitaliseringschef Allan Bager fra Odense Kommune, der er valgt som ny formand for kommunernes It-arkitekturråd.

Kommunerne betaler i dag for meget for it-systemerne, og der er derfor behov for, at de selv tager ansvar for at udvikle et marked, hvor flere leverandører kan konkurrere på pris og kvalitet.

Det er budskabet fra digitaliseringschef Allan Bager, der er nyvalgt formandfor kommunernes It-arkitekturråd.

Rådet, som er sammensat af kommuner, KL og Kombit, skal i samarbejde løse en vigtig opgave med at skabe sammenhæng, kvalitet og effektivitet i de digitale løsninger, som kommunerne skal bruge i de kommende år. Det drejer sig om it-systemer til flere hundrede tusinde medarbejdere i de danske kommuner og effektive selvbetjeningsløsninger til danskerne.

- Hvis vi skal lykkes med at effektivisere den kommunale sektor med digitalisering, så skal vi have billigere it-systemer, og de skal arbejde bedre sammen. Svaret er derfor en fælles it-arkitektur, hvor vi skal arbejde efter fælles standarder. Og det er ikke nok at lykkes med en fælles it-arkitektur i én eller 10 kommuner. Vi skal have alle med, tilføjer han.

Ambitiøs dagsorden
Ifølge Allan Bager har kommunerne en meget ambitiøs dagsorden foran sig.

- Vi skal vise, at vi kan samarbejde. Hvis vi lykkes med det, så vil det være skelsættende inden for styring af it i den offentlige sektor, ikke bare i Danmark, men også internationalt.

Allan Bager er ikke i tvivl om, at det er en kerneopgave at få styr på it-arkitekturen, hvis ommunerne skal have succes med de kommende års fælleskommunale og fællesoffentlige digitalisering:

- Det er en opgave, vi kan og skal løse, men det er også opgave, som vi kun kan løse i fællesskab. Ingen dansk kommune er stor nok til at selv at lave de nødvendige investeringer i fremtidens digitale infrastruktur, og vi skal have staten og regionerne med, siger Allan Bager.

- I det daglige er der rigtig mange opgaver, som vi løser sammen for de samme borgere – vi skal også løse vores opgave med digitalisering sammen, tilføjer han.

Læs mere
Samarbejde på tværs er nøglen til fælles succes med digitalisering (KL.dk)

http://kl.dk/Om-KL/Samarbejde-pa-tvars-er-noglen-til-falles-succes-med-digitalisering-id98619/?n=0§ion=4652

Kommunernes It-arkitekturrådhttp://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/arkitekturraad/

Medlemmer af kommunernes It-arkitekturrådhttp://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/arkitekturraad/Medlemmer-af-kommunernes-It-Arkitekturrad/
 

Mest Læste

Annonce