Millionerne i Vollsmose – en vigtig indsats

07/02/2012 10:42

Odense Kommune

De seneste dages medieomtale i B.T. af tilstanden og indsatsen i Vollsmose har været præget af et ensidigt kildevalg og mangelfuld information. Det ønsker Vollsmoses tre boligorganisationer og Odense Kommune at gøre op med.

I B.T. beskrives Vollsmoses som et område, der er yderst farligt at færdes i for danskere. Antallet af indbrud er ganske rigtigt steget – men politiets tal viser, at antallet af røverier i Vollsmose er faldet drastisk i perioden 2008 – 2011, og samme tendens gælder for ’personvold’. Det er tal, som B.T., ifølge politiet, har bedt om at få, men som avisen har udeladt i sin dækning af forholdene i Vollsmose.

Leif Hansen, stabschef for Tryg By og Boligområder i Odense Kommune udtaler at stigningen i antallet af indbrud naturligvis er bekymrende og har været drøftet på udvalgsmøde d.6.2.2012. Politiet redegjorde for situationen, og udvalget udtrykte fuld tillid til politiets håndtering af indbruddene og den kriminalpræventive indsats.

- Vi har ikke en tryllestav, der lige ændrer beboersammensætning og arbejdsmarkeds-situationen og får alle i arbejde på én gang. At udvikle et særligt udsat boligområde til en tryg bydel med mindre kriminalitet og flere beboere i job og uddannelse er en langsigtet proces. Det kræver et stærkt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, boligorganisationer, politiet og ikke mindst borgerne, udtaler Leif Hansen

Hvem finansierer hvad?
I B.T.s dækning af den sociale indsats i Vollsmose fremgår det endvidere, at de boligsociale helhedsplaner har været skattefinansieret. Det er ikke helt korrekt. Det er primært Landsbyggefonden – som beboerne betaler ind til via huslejen – der har finansieret Helhedsplanen. Af de 58.428.281 kroner er 75 procent finansieret af Landsbyggefonden. Odense Kommune har bidraget med 12,5 procent og de tre boligorganisationer i Vollsmose, Højstrup Boligforening, OAB og Fyns Almennyttige boligselskab, har tilsammen finansieret 12,5 procent.

Helhedsplanen består af en række indsatser og initiativer, som bygger på eksisterende ressourcer. Der er fokus på projekter som mange af de 10.000 beboere, der er i Vollsmose, kan få gavn af – også på længere sigt. Indsatserne har haft en betydelig effekt for de enkelte deltagere, ligesom mange indsatser har en forebyggende effekt.

B.T. har valgt at fremlægge disse indsatser i så simplificeret en udgave, at det chokerer boligdirektør i OAB, Lars Andersen:

- Man har selvfølgeligt lov til at have en holdning til vores prioritering af indsatsen, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan fremstille ting så forenklet, som det er tilfældet i B.T.’s artikler, der beskriver helhedsplanen. Eksempelvis beskrives beboerkonsulenterne som medarbejdere, der skal holde styr på alle projekterne. Denne forenkling af deres meget komplekse arbejdsopgaver er direkte nedladende, siger Lars Andersen, og fortsætter:

- Beboerkonsulenterne varetager en række opgaver fra rådgivning og konfliktmægling til fundraising og myndighedsarbejde.

Det lange seje træk
Helhedsplanen er en indsats i et større maskineri – og kan ikke løse udfordringerne i Vollsmose alene. Den skal understøtte de meget større processer, som foregår i et område som Vollsmose, hvor der er en overvægt af beboere på overførselsindkomst og en høj grad af indvandrere, der prøver at finde fodfæste i et nyt land – ofte med en traumatiseret baggrund i bagagen. En del af denne proces er at fokusere på de mange eksisterende ressourcer, der er med til at give Vollsmose et helt unikt præg og vækstpotentiale, som flere af projekterne har formået at synliggøre.

Vollsmose 2020
En ny helhedsplan er på vej. I denne proces har man taget ved lære af erfaringerne fra den nuværende helhedsplan, og her vil borgerinddragelse og samarbejde på tværs være afgørende faktorer. Processen blev kickstartet med et stort beboermøde lørdag den 28. januar 2012, hvor en engageret gruppe beboere i alle aldre kom med ideer til udvikling af Vollsmose.

I den ny helhedsplan ønsker Odense Kommune og de tre boligorganisationer at lave en enhedsorganisering, så fremtidige medarbejdere ansættes ét sted. En stilling som udviklingschef er netop ved at blive slået op.

Enhedsorganiseringen omfatter også den Initiativaftale Odense kommune har indgået med Staten med en statslig finansiering på 10 mio. kr. over 4 år samt evt. øvrige eksternt finansierede indsatser.

Ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose
Beboerrepræsentanter, boligorganisationerne og Odense Kommune har sammen skabt et overblik over Vollsmoses behov for en boligsocial indsats. På denne baggrund har de ni boligafdelinger i Vollsmose søgt midler til en ny helhedsplan ved Landsbyggefonden.

Budget:40 millioner kroner. Landsbyggefonden bidrager med 30 millioner kroner til en ny helhedsplan. Her bidrager Odense Kommune med 5 millioner kroner og de tre boligorganisationer bidrager tilsammen med 5 millioner.

Endelig ansøgning sendes til Landsbyggefonden d. 1.5.2012

17-4 udvalget
Byrådet besluttede i november 2010 at nedsætte et rådgivende udvalg for boligområder og tryg by. Udvalget består af repræsentanter fra alle politiske partier i byrådet, politiet, boligorganisationer, rådet for socialt udsatte og integrationsrådet. Udvalget er rådgivende for økonomiudvalget i Odense Kommune:

Jens Pilholm, direktør, Højstrup Boligforening
Lars Andersen, direktør, OAB
Bent Bøllingtoft, direktør Fyns almennyttige Boligselskab
Leif Hansen, stabschef, Tryg By og Boligområder, Odense Kommune

Fakta:
Nuværende boligsocial helhedsplan for Vollsmose

Projektperiode fra 2008-2012

Budget: 58.482.281 kroner
Læs mere på www.vollsmose.dk

Mest Læste

Annonce