Ny letbanechef ansat for Odense Letbane

27/06/2012 08:40

Odense Kommune

Mogens Hagelskær er udnævnt til ny letbanechef for et af Danmarks første letbaneprojekter, han tiltræder den 1. august 2012.

- Letbanen er rygraden i udviklingen af Odense og er afgørende i forhold til at udnytte det fulde vækstpotentiale af de mange investeringer, som vil præge Odense frem til 2020. Derfor er det afgørende, at vi med Mogens Hagelskær nu har fundet den helt rigtige mand til at sikre en god fremdrift og et succesfuldt resultat i forhold til det videre forløb i letbaneprojektet, forklarer Anne Velling, chef for Bystrategisk Stab, Odense Kommune.

Anne Velling fremhæver samtidig Mogens Hagelskærs fokus på inddragelse, motivation og kommunikation som afgørende kompetencer, der skal være med til at drive projektet fremad.

- Mogens Hagelskær er meget dialogsøgende, og han har fra sin tid i DSB vist sig som et ledelsesmæssigt talent, der trods sin unge alder - 35 år - har stået i spidsen for komplicerede projekter, som han har forstået at bringe i hus. Han er kendt som en tillidsvækkende leder og samarbejdspartner, der har en god forståelse for såvel sine interessenter som øvrige aktører. Jeg er derfor overbevist om, at Mogens Hagelskær med sin meget åbne tilgang er den rigtige til at lede letbaneprojektet videre, så projektet kan blive succesfuldt gennemført både med hensyn til kommunikation, økonomi, tid og kvalitet, siger Anne Velling.

Mogens Hagelskær kommer fra en stilling som chef for DSB Rejsebureau, hvor han har stået i spidsen for en strategisk transformation af organisationen. Han har herudover varetaget stillinger Seniorprojektleder/programleder i DSB S-tog Innovation, IT-projektleder hos Buisness Danmark og IT-uddannelseskonsulent hos Matas A/S.

Organisatorisk vil Mogens Hagelskær fra den 1. august 2012 blive placeret i Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen, hvor han vil referere til Anne Velling, Chef for Bystrategisk Stab.

Fakta
Med aftalen Bedre og Billigere kollektiv trafik har et bredt flertal i Folketinget i alt afsat 19 mio.kr. til Odense Letbane. Med forliget ønsker parterne at forcere og optimere den kommende undersøgelses- og planlægningsproces, så udbuds- og anlægsarbejdet kan komme i gang i tide i forhold til målet om projektets færdiggørelse i 2020. Det er Odense Kommunes forventning, at staten – på samme vis som ved finansieringen af Aarhus Letbane – tilvejebringer halvdelen af letbanens anlægssum.

Et bredt flertal i Odense Byråd er blevet enige om at sikre Odense Kommunes andel af finansieringen af Odense Letbane med en engangsbevilling på 177.3 mio. kr., dermed har Odense Komme sikret 220.5 mio.kr. af den samlede anlægssum af Odense Letbane. Den resterende del af Odense Kommunes andel af finansieringen forventes tilvejebragt via lånefinansiering. Engangsbevillingen på 177.3 mio.kr. forventes at spare Odense Kommune for ca. 10 mio. kr. i årlige mindreudgifter til renter og afdrag på lån.

Odense Letbane vil inden for 5 minutters gang kunne betjene: 35.000 beboere, 33.000 arbejdspladser og 23.000 uddannelsespladser. Odense Kommune skønner, at 23.000 hver dag vil benytte letbanen.

Letbanens første etape er 14 km. og går fra Tarup Center gennem midtbyen til Nyt OUH og Campus Odense videre til Hjallese Station

Du kan læse mere om Odense Letbane på www.odense.dk/letbane

Mest Læste

Annonce