Odense bedst til CO2-reduktion i Region Syddanmark

07/11/2012 12:18

Odense Kommune

Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening er Odense den klimakommune i Region Syddanmark, som har været bedst til at nedsætte sin CO2-udledning. Odense Kommune peger på det tætte samarbejde med forsyningsselskaberne samt et vedvarende fokus på energibesparelser som nøglen til succes.

Hele 28,6 procent. Så meget har Odense Kommune som virksomhed nedsat sin CO2-udledning i perioden 2008 til 2011. Resultatet er skabt på baggrund af et tæt samarbejde med de kommunalt ejede forsyningsselskaber, Fjernvarme Fyn, VandCenter Syd og Odense Renovation. Som klimakommune har Odense forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med minimum 2 % årligt.

Reduktion fundet i fællesskab
Den flotte CO2-reduktion på næsten en tredjedel er opnået gennem flere målrettede indsatser:

  •  - Olie- og gasfyr er afviklet i kommunens bygninger og erstattet med fjernvarme og varmepumper

 - Der er kommet mere vedvarende energi ind i fjernvarmesystemet
 - Der er optimeret på pumper og drev i fjernvarmeforsyningen
 - Der er sket et fald i varmeforbruget til opvarmning af brændsel på varmecentralerne
 - Der er der arbejdet med en øget produktion af vedvarende energi på renseanlæggene, som producerer både el og varme af spildevandsslam

 - Diverse belysningsprojekter

Derudover er der over en længere periode ydet en stor indsats internt for at finde energibesparelser i de kommunale bygninger, og disse mange tiltag har tilsammen resulteret i en massiv reduktion.

- Vores flotte placering er et rigtig godt eksempel på, hvad vi i fællesskab kan opnå, når kommunen og forsyningsselskaberne arbejder mod samme mål. Som vi også skriver i Odense Kommunes nye energiplan, så er vi meget fokuserede på, at vores energiforbrug skal reduceres, og at den energi, der produceres, skal være så grøn som muligt, forklarer By- og Kulturrådmand Steen Møller.

Bæredygtig energiforsyning i 2030
Det er planen, at Odense skal være uafhængig af fossile brændstoffer og i stedet have en 100 % grøn og bæredygtig energiforsyning i 2030. Derfor skal energiforsyningen løbende udvikles.

Men Odense er langt fra færdig med at søsætte energibesparende tiltag. Byrådet har netop besluttet at låne 225 mio. kr. over de næste 5 år for at sikre en CO2-reduktion på 40 %, dels gennem det videre arbejde med energibesparelser og dels gennem vedvarende energi.

- Vi ønsker at være helt i front på dette område, men der er ingen tvivl om, at vi står over for en stor opgave. Derfor er det afgørende, at alle gode kræfter arbejder i samme retning, slutter Steen Møller.

Mest Læste

Annonce