Pænt regnskab for Odense Kommune

11/04/2012 14:35

Odense Kommune

En stram og præcis økonomistyring har sikret, at Odense Kommune kommer ud af 2011 med et rigtig pænt resultat. Regnskabet, som forventes at blive godkendt af byrådet på deres møde den 11. april, giver et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i 2011.

-Jeg er glad for at kunne sige, at Regnskab 2011 er et flot regnskab, som stort set er i balance, og hvor vi ikke har brugt andre midler end de bevilgede, siger borgmester Anker Boye (A).

- Vi har formået at holde udgifterne i ro og overholde både budgettet og den fastlagte serviceramme i 2011.

Regnskabet viser et plus på 161,2 mio. kr., som bl.a. kommer af, at drifts- og anlægsudgifterne er mindre end budgetteret og indtægterne stort set er som det blev budgetteret med. Kommunen vil søge om at overføre 105,9 mio. kr. til 2012, så Odense Kommunes kassebeholdning samlet set vil blive forbedret med 55,4 mio. kr.

Nye økonomistyringsprincipper har båret frugt Det er en ny form for aktiv økonomistyring, der har givet det flotte regnskabsresultat, der følger det lagte budget næsten til punkt og prikke.

-De seneste år har vi arbejdet intensivt med økonomistyring, og jeg er sikker på, at det er takket være de nye principper for hele kommunen, at vi kan præsentere et fint regnskab, siger stadsdirektør Jørgen Clausen. – Det at der nu er effektmål for økonomistyringen med konkrete mål og servicerammer til hvert fagudvalg er med til at sikre, at vi kan overholde den samlede serviceramme.

Store udfordringer i vente
Som resten af de danske kommuner er også Odense Kommune underlagt en stram styring fra staten og generelt mærket af den økonomiske krise. Og Jørgen Clausen mener, at den stramme økonomistyring er vejen frem:

-Regnskabet viser jo heldigvis et fornuftigt resultat, men vi må ikke ignorere at vi har store udfordringer foran os, siger Jørgen Clausen. - Dem har vi allerede taget fat på med de markante effektiviseringer og omstillinger, der blev besluttet i budget 2012. Sammen med en solid økonomistyring skal de sikre, at også dette års regnskab bliver tilfredsstillende. Og på den lange bane skal vi sikre Odenses økonomi ved de investeringer, vi gør i byen, og ved at vi har modet til innovation.

Organisationsregnskab på nettet
Resten af Odense Kommunes regnskab, ”Organisationsregnskabet”, med tal om bl.a. personaleforhold og sygefravær, udkommer samtidig med det økonomiske regnskab og som noget helt nyt i år kun på www.odense.dk. Tal og papir er blevet gjort lettilgængelige, bl.a. er der blevet produceret korte videoer med flere af historierne, så interesserede nemt og hurtigt kan få et overblik over kommunens aktiviteter på personaleområdet.
 

Mest Læste

Annonce