Udsatte børn og unge i Odense vil få hurtigere hjælp

Velfærd

10/12/2014 10:42

Nick Allentoft

En ændret praksis på området for udsatte børn i Odense Kommune vil fremover betyde en mere forebyggende og hurtigere indsats til børn og unge, der har brug for hjælp.

For socialrådgiverne vil indsatsen betyde mere tid hos familierne, der har brug for støtte og mindre administrativt arbejde. Indsatsen skal resultere i færre egentlige sager på Børn- og Ungeområdet.

Læs mere om Lars og Laura sagen

Et søskendepar blev tvangsanbragt under kaotiske forhold. Læs historierne i Lars og Laura sagen her.

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har tirsdag den 9/12 besluttet at igangsætte en proces, der skal sikre at udsatte børn og deres familier fremover vil opleve at få hurtigere og bedre hjælp fra Familie- og Velfærdsafdelingen.

Fokus vil i højere grad være på en forebyggende og tidlig indsats, der skal resultere i mindre indgribende foranstaltninger over for børnene og deres familier. Indsatsen vil betyde, at de faglige medarbejdere vil bruge mere tid hos borgerne. Det vil give socialrådgiverne en tættere og mere hyppig kontakt med borgerne, som i sidste ende vil sikre en større effekt af de foranstaltninger kommunen sætter i værk.

Det vil også betyde, at man langt hurtigere kan ændre indsatsen, så den hjælper børnene og familierne mest muligt. Indsatser som i højere grad skal sættes i værk i tæt samarbejde med de berørte børn og familier, der vil få større medinddragelse i deres egen sag.

-Jeg glæder mig over, at vi med det her udspil sætter fart i en bevægelse mod mere forebyggelse og færre anbringelser, til glæde for børnene og deres familier. Jeg tror grundlæggende på, at børn har det bedst hos deres egen familie. Kan vi i højere grad støtte op om de familier, der har det svært, så de kan løse deres problemer som en samlet familie, så er vi nået langt, siger Børn- og Ungerådmand, Susanne Crawley Larsen.

Udspillet vil sætte forebyggelse i hovedsædet på anbringelsesområdet. I dag bliver 30 % af ressourcerne brugt på forebyggende indsatser. I 2017 skal det være minimum 40 %. Målet er, at der i 2020 bruges flere ressourcer på forebyggende indsatser end på at anbringe børn og unge.

Færre og kortere anbringelser:

Tilgangen til anbringelser af børn og unge vil være, at første dag i en anbringelse er første dag på vej hjem. Ved at støtte mere op om familierne vil den tilgang betyde kortere anbringelser og mere brug af netværksplejefamilier.

Med udspillet fra Familie- og Velfærdsafdelingen er det målet, at der skal ske et markant fald i antallet af anbringelser opgjort som helårspladser.

Både de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesforanstaltningerne skal som udgangspunkt ses som midlertidige, fordi børn skal vokse op i deres familier, og familier skal så vidt muligt klare deres udfordringer uden specialindsatser.

 

Mest Læste

Annonce