Unge gør op med tabu om psykisk sygdom

26/09/2012 12:27

Odense Kommune

Stand up, personlige beretninger og stomp er på programmet, når unge i Odense i morgen, torsdag den 27. september, mødes til en dag om psykisk sårbarhed. Dagen skal gøre de unge i stand til bedre at kunne tackle og forstå egne symptomer og omgås mennesker med en psykisk lidelse.

Selvom det er stand up-komikerne Anders Stjernholm og Brian Mørk, der pryder programmet, så er temaet alvorligt og målet klart, når unge fra Odense i morgen mødes til en dag om psykisk sårbarhed. Tabuerne skal på bordet – og smides væk!

For det kan godt lade sig gøre at leve et ungdomsliv, selvom man har en psykisk lidelse. Sådan lyder budskabet fra flere af de unge, der vil fortælle deres personlige beretninger om et ungdomsliv med fx ADHD, social angst eller borderline.

Større forståelse
Om formiddagen er det byens 10. klasser, der tager plads i Magasinet i Odense. Forud for dagen har de arbejdet med temaet ’psykiske lidelser’ og har bl.a. haft til opgave at knipse et foto, som illustrerer begreberne ’usikkerhed’ og ’psykisk sårbarhed’.

Om eftermiddagen mødes studerende fra videregående uddannelser for at høre oplæg om personlighedsforstyrrelse, borderline og social angst. Tal fra Psykiatrifonden viser, at omkring 250.000 danskere på nuværende tidspunkt lider af angst, og ca. 750.000 vil få angst på et tidspunkt i livet.

- Hensigten med dagen er at give unge mennesker et større kendskab til psykiske lidelser og psykisk sårbarhed, for på den måde bedre at kunne tackle og forstå egne symptomer og omgås mennesker med en psykisk lidelse. Vi har valgt at lade eleverne fra folkeskolen arbejde med emnet på egen hånd i håbet om, at de på den måde kan opnå en større forståelse for emnet, fortæller Else Kirk, der er leder af Odense Kommunes informations- og rådgivningstilbud PIO Psyk-Info.

Væk med tabuer
Ungedagen er et led i den landsdækkende kampagne EN AF OS, www.en-af-os.dk, der arbejder på at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. 

Mest Læste

Annonce