Virksomme afdelingsnavne i kommunal forvaltning

12/06/2012 00:00

Odense Kommune

Virksom Dialog, Virksom Træning og Virksom Støtte. Sådan lyder de nye og langt fra kommunalt klingende afdelingsnavne i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Navnene fortæller, hvad der fremover er på menuen til borgere, der i en periode får brug for hjælp til at klare hverdagslivet.

Medarbejdere, råd, frivillige foreninger mv. var med, da Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune i dag havde ’verdenspræmiere’ på afdelingsnavnene i den nyligt ændrede organisation..

Bunsenbrænder under forandring
De nye afdelingsnavne skal helt bevidst give anledning til dialog og være med til at skabe nye billeder på, hvad borgerne kan forvente, hvad de selv skal bidrage med, og hvad der er medarbejdernes rolle.
De forskellige afdelinger i forvaltningen har derfor fået navne, der siger noget om, hvad afdelingens opgave er.

- Vi tror på, at det vi hedder, er med til at definere, hvad vi skal levere, og hvilke forventninger borgerne med rette kan have til os. Derfor hedder de tre borgerrettede afdelinger Virksom Dialog, Virksom Træning og Virksom Støtte. Det gør de, fordi det er det, vi skal. Vi skal i dialog med borgerne, og vi skal træne og støtte dem, afhængigt af den enkeltes ønsker og behov – med det overordnede mål at understøtte, at de kan leve et meningsfuldt hverdagsliv, fortæller rådmand Jane Jegind (V).

Alle afdelinger deler navnet "Virksom".

- Alt, hvad vi gør, skal være virksomt. Det skal frembringe en tilsigtet virkning, det skal have en effekt, forklarer Jane Jegind.

Ny velfærd
Den 1. januar 2012 fik Ældre- og Handicapforvaltningen en helt ny og radikalt anderledes organisering med det mål at skabe bedre, kortere og billigere forløb for borgerne:

Forløb, der tilrettelægges sammen med borgeren og ud fra den enkeltes egne mål og ønsker. Forløb, der skal skabe mest mulig kvalitet i hverdagen for den enkelte. Og altid med det mål, at borgeren hurtigst muligt bliver i stand til at klare mest muligt i hverdagen selv. Det er Ældre- og Handicapforvaltningens bud på, hvad ny velfærd er.

- Det står klart for de fleste, at riget fattes penge. I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense har vi valgt at bruge udfordringerne til at sætte en ny velfærdsdagsorden. Frem for at ty til traditionelle spareøvelser, ønsker vi at være med til at skabe løsninger til det næste velfærdssamfund, fortæller Jane Jegind og fortsætter:

- Målet er helt klart; vi skal støtte borgerne i et meningsfuldt hverdagsliv. Og jeg er helt sikker på, at vi kan gøre tingene både bedre og billigere. Ikke fordi det, vi har gjort ind til nu, har været dårligt. Men vi har i vores iver efter at hjælpe borgerne glemt, at det bedste, vi kan gøre, er at støtte til en tilværelse, hvor de kan klare mest muligt selv. Jeg tror, det er det, de fleste dybest set ønsker sig.

Borgeren som aktiv medspiller
For at sikre fokus på bedre, kortere og billigere borgerforløb har Ældre- og Handicapforvaltningen valgt at organisere sig ud fra forskellige typer af borgerforløb – alle med afsæt i den såkaldte rehabiliterende tilgang, hvor det er borgerens egne mål og aktive deltagelse, der er udgangspunktet.

- Hvor vi tidligere gav kompenserende og passiv hjælp, er vores udgangspunkt nu, at borgeren er et menneske, der ønsker størst mulig selvstændighed i sit liv. Borgeren bliver hermed en aktiv medspiller i samarbejdet med os, fortæller Jane Jegind.

Mest Læste

Annonce