De ansatte i ældreplejen er blevet stolte af deres job

18/01/2013 12:41

Odsherred Kommune

Der bliver stadig rendt stærkt, og der er ikke altid tid til den omsorg, man gerne vil yde, føler personalet i ældreplejen i Odsherred Kommune.

Faglig stolthed

Alligevel er arbejdsglæden, trivselen og den faglige stolthed til stede i udpræget grad, viste flere af de tilkendegivelser, godt 40 medarbejdere kom med på det andet af tre dialogmøder med mulighed for at uddybe høringssvarene til kommunens nye ældrepolitik. Du kan læse om processen, se ældrepolitikken, udfordringskatalog, høringssvar m. m. på www.odsherred.dk/aeldre.  

Og så er medarbejderne meget tilfredse med den tætte dialog til politikerne i Social- og Sundhedsudvalget, som efter en omfattende og inddragende proces med udarbejdelse af den nye ældrepolitik, ikke bare har inviteret til tre dialogmøder inden byrådets vedtagelse, men lagt op til et årligt dialogmøde med medarbejderne.

Social- og sundhedsudvalgsformand Michael Kjeldgaard gennemgik og kommenterede de høringssvar, personalet havde afgivet til ældrepolitikken som optakt til en times dialog ved de seks borde i Asnæs Forsamlingshus onsdag den 16. januar 2013. Ældrepolitikken ”Det gode og sunde ældreliv” rummer foreløbigt 17 konkrete udmøntninger i den første handleplan.

Vil forebygge

Michael Kjeldgaard sagde, at den ufrivillige ensomhed er en af de største forhindringer for at leve op til denne vision, og han understregede, at ældre med et plejebehov naturligvis altid vil få denne, men at intentionen er at forebygge ved at hjælpe borgere til et aktivt og sundt ældreliv.

- Flere har peget på, at der flere steder står, at nye tiltag skal afholdes inden for eksisterende budget, men det er klart, at når vi fx får udarbejdet en oversigt over kompetencer og uddannelsesbehov må udvalget afsætte midler til at imødekomme et uddannelsesbehov, sagde udvalgsformanden og påpegede, at der netop i 2012 og 2013 har været uddannet et antal demenskoordinatorer blandt plejepersonalet.

Han oplyste, at udvalget nu har principvedtaget, at der skal være fire genoptræningssteder i kommunen: ved Bakkegården i Hørve, Bobjergcentret i Asnæs, Baeshøjgård i Vig og Sundhedscentret i Nykøbing, og at etableringen vil koste anslået 12-15 mio. kr. og skal indarbejdes i kommende års budgetter.

Specialplejecenter

Desuden er en arbejdsgruppe nedsat for at se på et specialplejecenter for sindslidende, demente og stærkt udadreagerende borgere, som ikke kan rummes på almindelige plejecentre i kommunen.

Endvidere er udvalget indstillet på at påskønne den frivillige indsats, der ydes i ældreplejen, under en eller anden form.

- I er et smaddervigtigt arbejdsområde, og derfor vil vi meget gerne i dialog med jer og høre, hvad I er stolte af, hvilke muligheder, I ser i den nye ældrepolitik og hvilke udfordringer, I ser, sagde Michael Kjeldgaard og takkede medarbejderne for deres deltagelse.

Blandt de udsagn, som fremkom ved bordene, var følgende:

 • Vi er glade og stolte af vores arbejde og vores kolleger.
 • Det er godt, der er socialpædagoger på plejecentrene.
 • Det er begrænset, hvad der er tid til at sætte sig ind i at nye tiltag, men så har vi MED-udvalg og tillidsrepræsentanterne.
 • Vi vil gerne have nyt edb-udstyr.
 • Der skal være flere ressourcer til genoptræning.
 • Der bør tages bedre hånd om demente og psykisk syge.
 • Ærgerligt man ikke frit som borger kan flytte rundt mellem plejecentrene.
 • Svært at finde et bredt dækkende ord for den nye politik.
 • Vi behandler de gamle ordentligt trods de massive nedskæringer, som tidligere har været.
 • Indimellem kan det være svært at bevare stoltheden, når man mangler tid til omsorg.
 • På Solvognen har man indført nærhedsvagt kl. 11-19 hvor telefoner ikke bliver taget men fokus er på omsorg for borgerne; projektet har kørt siden august.
 • Vi har på Solvognen viljen til at ville og har også ”Tid til livet”, og vi har trivsel og vægt på det sociale med flot ledelsesopbakning.
 • Vi skal også rumme alkoholikere og sindslidende, og der mangler tilbud til de tunge grupper, som ofte bliver placeret på almindelige plejecentre, måske blot for at få betalt huslejen?
 • Vi glæder os til at besøge borgeren.
 • Vi kan også lave fis og ballade med borgerne, vi er med til at skabe tryghed og er glade for at være en del af den ældres netværk.
 • Vi er glade for at få gang i den ældres egne ressourcer.
 • Vigtigt med kompetenceløft.
 • Ny teknik skal være en hjælp og ikke en erstatning for medarbejdere.
 • Men er først ung gammel, så gammel og til sidst gammel gammel, men der mangler boformer for den gruppe, der er stoppet på arbejdsmarkedet, måske er blevet alene, og ikke magter stor hus og have.
 • Vi har respekt for og lytter til borgerne.
 • Vi har travlt og må prioritere opgaverne.
 • Det er godt med dialog og møder med politikerne.
 • Forkert, at borgere på plejecentrene ikke må deltage i dagcenteraktiviteterne, hvis de ikke er visiteret til dem.
 • Det tager 10 minutter alene at starte pc’en op, godt med nyt udstyr.
 • Vi skal have større fokus på og kontakt til frivillige.
 • Godt med varieret kost efter ny økonoma er kommet til (Bakkegården i Hørve).
 • Vi løfter i flok.
 • Dejligt med nye lyse lokaler.
 • Vi glæder os til at gå på arbejde.
 • Flot kommunen kan overholde sundhedsaftalen med regionen trods nedlagte pladser.
 • Vigtigt med genoptræningsfaciliteter i Asnæs.
 • Godt at blande befolkningsgrupper.
 • Ældre bør kunne komme på plejehjem tidligere, mange kommer for sent af sted og dør kun en måned efter indflytningen…
 • Godt med demenskoordinatoruddannelsen.
 • Vi udnytter rammer og ressourcer bedre nu.
 • Godt at kunne flytte opgaver fra dag- til aftenvagten, fx ved at nogle borgere først ønsker at komme i bad om aftenen.
 • Vi er lykkelig over at have fået udskiftet vores it i Grevinge.
 • Mange borgere på plejecentrene er alt for dårlige til, at vi kan lave fx et godt frokostbord for dem.
 • Vi må have flere ældre på plejecentrene, inden de bliver for syge og dårlige.
 • Boligerne på Havrevænget ved Asnæshvilke kan blive til ungdomsboliger.
 • Hvis bare en er syg vælter hele dagsplanen for personalet.

Læs også: Ansatte med på råd igen om ældrepolitikken (1. af tre møder)

Mest Læste

Annonce